SYNOPSA – wersja 10.55.140

SYNOPSA – wersja 10.55.140

Ukazała się właśnie lutowa edycja Synopsy. Najważniejsze zmiany: 1. Zakończono korektę tekstu głównego Synopsy wraz ze zwiększeniem czcionki do 8.5 pkt całości tekstu - ogółem 1268 stron. 2. Wprowadzono kilkaset kolejnych większych lub mniejszych poprawek w tekście głównym. 3. Dodano pierwszy...

Dalmanutha czyli… Magadan

Dalmanutha czyli… Magadan

...czyli dowód na semickie podłoże językowe ewangelii. Aramejskie czy też hebrajskie tło językowe ewangelii w biblistyce głównego nurtu jest względnie pomijane. Ewangelie spisali Grecy po grecku, czasami tylko semityzując styl na modłę Septuaginty. W ostateczności przyjmuje się możliwość istnienia...

Aramejskie tło Ewangelii: góra i sykomora

Aramejskie tło Ewangelii: góra i sykomora

Ktoś zapytał ostatnio jakie mamy dowody na istnienie źródła Q czy też starszej, semickiej wersji ewangelii Mateusza. Jednym z takich potencjalnych dowodów są różnice w tekście, których nie da się wytłumaczyć na gruncie języka greckiego, a znajdują swoje wytłumaczenie w języku hebrajskim czy też...

Krótsze zapowiedzi Męki

Krótsze zapowiedzi Męki

Ewangelia Łukasza ma szereg specyficznych cech dotyczących zarówno budowy, stylu jak i zakresu treści, które w niektórych perykopach wskazywać mogą na wykorzystanie starszych źródeł od Marka i Mateusza, którzy podążają własną, odrębną ścieżką. Szymon Gorliwy a nie Kananejczyk. Juda Jakubowy a nie...

Jezus Sprawiedliwy

Jezus Sprawiedliwy

Jeden z czytelników zapytał mnie czy możliwe jest odtworzenie pierwotnej wersji ewangelii Mateusza, skoro wersja kanoniczna nosi ślady redakcji? Odpowiedź nie jest prosta. W pewnym stopniu możemy taki pierwotny kształt ewangelii odtworzyć na podstawie analizy stylistycznej i odrzucenia wszystkich...

Semantyka greckiego słowa stauros

Semantyka greckiego słowa stauros

Pobierz pełny artykuł w wersji PDF z dnia 28-01-2023 WPROWADZENIE: OSTATNIA AKTUALIZACJA:  25-03-2023 Poniższe opracowanie pierwotnie ukazało się ponad 5 lat temu (7-05-2017). Po zapoznaniu się z krytyką ze strony internautów zmodyfikowałem to opracowanie, aby bardziej nawiązywało do tych danych,...

„Zelota” czy „Kananejczyk”?

„Zelota” czy „Kananejczyk”?

W jednym z poprzednich wpisów porównywałem odmienne wersje słów setnika pod krzyżem, który u Łukasza nazywa Jezusa "człowiekiem sprawiedliwym" a u Marka oraz Mateusza "Synem Bożym". W obydwu przypadkach mamy do czynienia z semickim podłożem leksykalnym: hebrajskim zwrotem "Mąż Boży". Takich różnic...

Czemu mnie pytasz o dobro?

Czemu mnie pytasz o dobro?

Perykopa o bogatym młodzieńcu występuje w dwóch wersjach. W pierwszej z nich (Mk 10:17-22, Łk 18:18-23) Jezus zostaje nazwany przez swego rozmówcę "Nauczycielem dobrym" i na te słowa obrusza się, mówiąc "Czemu nazywasz mnie dobrym? nikt nie jest dobry poza samym Bogiem". Odpowiedź taka mogłaby...

Świecki przekład ewangelii to dzieło wyjątkowe nie tylko na polskim rynku wydawniczym. Trzymam kciuki za jak najszybszą premierę.

Tomasz Strzyżewski

autor, Czarna Księga Cenzury PRL

Odważny i potrzebny projekt, który ma szanse wzbudzić żywą dyskusję nie tylko wśród ekspertów. Polecam jako źródło inspiracji dla każdego pasjonata szeroko pojętej biblistyki.

Michał Florek

architekt, absolwent Instytutu Religioznawstwa

SYNOPSA – wersja 10.55.140

SYNOPSA – wersja 10.55.140

Ukazała się właśnie lutowa edycja Synopsy. Najważniejsze zmiany: 1. Zakończono korektę tekstu głównego Synopsy wraz ze zwiększeniem czcionki do 8.5 pkt całości tekstu - ogółem 1268 stron. 2. Wprowadzono kilkaset kolejnych większych lub mniejszych poprawek w tekście...