Synopsa dostępna na Patronite!

Kilkoro osób pytało mnie ostatnio czy nie udostępniłbym synopsy w wersji roboczej, bo nie ma sensu czekać kolejnych miesięcy lub lat na obróbkę graficzną, skład itd., a sami z chęcią pomogliby np. w korekcie tekstu. Zgadzam się z tymi głosami i, wszystkim...

Semantyka greckiego słowa σταυρός (stauros)

Pobierz artykuł w wersji PDF z 22-01-2022 OSTATNIA AKTUALIZACJA:  26-02-2022 WPROWADZENIE: Poniższe opracowanie pierwotnie ukazało się ponad 4 lata temu (7-05-2017). Po zapoznaniu się z krytyką ze strony internautów zmodyfikowałem to opracowanie, aby bardziej...

Spór wokół właściwej lokalizacji przecinka w Łukasza 23:43 cz. II

W zeszłym miesiącu rozpoczęliśmy wspólnie z Grzegorzem Kaszyńskim dyskusję nt. prawidłowej interpunkcji w wersecie Łk 23:43 oraz jego właściwej interpretacji. Wers ten stanowi przykład, jak drobna zmiana, w tym przypadku dotycząca „jedynie” prawidłowej pozycji...

Siedem wersji Dekalogu

Na aukcji w Heritage Auctions (Los Angeles, USA) sprzedano kilka lat temu wyjątkowy zabytek: najstarszą znaną, pochodzącą z okolic IV w. n.e., kamienną tablicę z tekstem Dekalogu. Żeby było ciekawiej, Dekalogu w wersji częściowo odmiennej od tej znanej z ksiąg Starego...

Nazorejczyk czyli Święty Boga

Kim był Jezus z Nazaretu? Dla wielu odpowiedź wydaje się prosta. Bogiem. Synem Boga. Mesjaszem. A jeśli nawet nie Chrystusem, to co najmniej Prorokiem. Nawet najwięksi krytycy szukają w opowieściach nowotestamentowych ziarnka prawdy. Być może Jezus nie urodził się z...

Kod Ewangelii Łukasza

Rzekł im: „Nie wasza to rzecz poznać okresy czasu lub określone daty,nad którymi Ojciec ustanowił swą władzę” Dz 1:7 Ewangelia Łukasza W trakcie korekty pierwszych rozdziałów ewangelii Łukasza moją uwagę zwrócił pewien, na pierwszy rzut oka nic nieznaczący fragment,...

Świecki przekład ewangelii

Ostatnie cztery lata poświęciłem na tworzenie nowego przekładu ewangelii – w tym w formie synopsy polsko-greckiej. Ktoś powie: po co nam nowy przekład? Katolicy mają swoją Biblię Tysiąclecia w pięciu identycznych wersjach, nowe przekłady Warszawsko-Praskie, Poznańskie...
Syn Boży czy człowiek sprawiedliwy?

Syn Boży czy człowiek sprawiedliwy?

Jedną z mało znanych różnic synoptycznych jest scena pod krzyżem, w której to rzymski setnik, na widok konającego Jezusa, wypowiada znamienne słowa "Zaprawdę ten był Synem Boga!". Ale czy na pewno wypowiada? Jak zawsze wszystko zależy od ewangelisty. W tej perykopie wspólny tekst posiada...

SYNOPSA 8.55.1 | W imieniu moim

SYNOPSA 8.55.1 | W imieniu moim

Udostępniona została najnowsza wersja Synopsy, obejmująca pełną korektę graficzną wszystkich tablic wraz z poprawkami redakcyjnymi. Znacznej przebudowie uległo kilka kluczowych perykop, takich jak Uwolnienie Barabasza czy Wieczerza Paschalna. Po raz kolejny naniesiono poprawki do przypisu...

SYNOPSA 8.46.3 | Ucieczka z Judei

SYNOPSA 8.46.3 | Ucieczka z Judei

Wersja 8.46.3 Synopsy została udostępniona Patronom. Zmiany graficzne i redakcyjne obejmują ok.1000 stron, pierwsze 46 i ostatnie 3 rozdziały. Dokonano dziesiątek korekt w tłumaczeniu, układzie treści, przypisach, część tablic przeredagowano od nowa.Przy okazji tej wersji warto zwrócić uwagę na...

SYNOPSA 8.31 | dakkau

SYNOPSA 8.31 | dakkau

Wersja 8.31 Synopsy została udostępniona Patronom. Zmiany graficzne i redakcyjne obejmują blisko 700 stron i ponad 60% treści. Część tablic praktycznie przygotowano od nowa, część zmieniono. Przygotowano trzy nowe zestawienia porównawcze. Poprawiono dziesiątki błędów. Osoby zainteresowane...

NIECIĄGŁOŚCI REDAKCYJNE cz.2 Miasta Izraela

NIECIĄGŁOŚCI REDAKCYJNE cz.2 Miasta Izraela

Nie tak dawno pisałem o Przemienieniu jako o interpolacji w oparciu o słowo klucz w tym przypadku dotyczące Eliasza. Prace nad poprawioną wersją Synopsy pozwalają na zidentyfikowanie kolejnych nieciągłości o podobnym charakterze. Kopiści lub kolejni redaktorzy wprowadzają do tekstu danej ewangelii...

Czy „parousia” w Ewangelii Mateusza oznacza „obecność”?

Czy „parousia” w Ewangelii Mateusza oznacza „obecność”?

Przekład synoptyczny ma charakter niezależny, niezależny również od propozycji translacyjnych środowisk niekatolickich, jeśli te są po prostu błędne. Taką, mówiąc oględnie, nietrafioną propozycją przekładu jest namawianie mnie do zmiany "przybycia" lub "pojawienia się" (gr. parousia) na...

(Kolejne) objawienie Pawła w roku 50

(Kolejne) objawienie Pawła w roku 50

Jeżeli przyjrzymy się twórczości Pawła zauważymy ciekawą rzecz: wszystkie listy uznawane za autentyczne pochodzą z krótkiego wycinka czasu: lat ok. 50 - 57 ne. Przed nimi i po nich panuje cisza. W przeciwieństwie do Dziejów Apostolskich Paweł w listach inaczej opisuje początki swojego...

Aminadab, syn Admina

Aminadab, syn Admina

Większość współczesnych przekładów Nowego Testamentu zawiera błędną wersję wersetu Łk 3:33. Zamiast dwóch imion, mamy trzy. Por. np. przekład B. Tysiąclecia czy B. Warszawskiej: "syna Aminadaba, syna Admina, syna Arniego…". Przekłady bazujące na Wulgacie lub na tekście bizantyńskim zawierają tylko...

Świecki przekład ewangelii to dzieło wyjątkowe nie tylko na polskim rynku wydawniczym. Trzymam kciuki za jak najszybszą premierę.

Tomasz Strzyżewski

autor, Czarna Księga Cenzury PRL

Odważny i potrzebny projekt, który ma szanse wzbudzić żywą dyskusję nie tylko wśród ekspertów. Polecam jako źródło inspiracji dla każdego pasjonata szeroko pojętej biblistyki.

Michał Florek

architekt, absolwent Instytutu Religioznawstwa