Aramejskie tło Ewangelii: góra i sykomora

Aramejskie tło Ewangelii: góra i sykomora

Ktoś zapytał ostatnio jakie mamy dowody na istnienie źródła Q czy też starszej, semickiej wersji ewangelii Mateusza. Jednym z takich potencjalnych dowodów są różnice w tekście, których nie da się wytłumaczyć na gruncie języka greckiego, a znajdują swoje wytłumaczenie w języku hebrajskim czy też...

Krótsze zapowiedzi Męki

Krótsze zapowiedzi Męki

Ewangelia Łukasza ma szereg specyficznych cech dotyczących zarówno budowy, stylu jak i zakresu treści, które w niektórych perykopach wskazywać mogą na wykorzystanie starszych źródeł od Marka i Mateusza, którzy podążają własną, odrębną ścieżką. Szymon Gorliwy a nie Kananejczyk. Juda Jakubowy a nie...

Jezus Sprawiedliwy

Jezus Sprawiedliwy

Jeden z czytelników zapytał mnie czy możliwe jest odtworzenie pierwotnej wersji ewangelii Mateusza, skoro wersja kanoniczna nosi ślady redakcji? Odpowiedź nie jest prosta. W pewnym stopniu możemy taki pierwotny kształt ewangelii odtworzyć na podstawie analizy stylistycznej i odrzucenia wszystkich...

Semantyka greckiego słowa stauros

Semantyka greckiego słowa stauros

Pobierz pełny artykuł w wersji PDF z dnia 28-01-2023 WPROWADZENIE: OSTATNIA AKTUALIZACJA:  28-01-2023 Poniższe opracowanie pierwotnie ukazało się ponad 5 lat temu (7-05-2017). Po zapoznaniu się z krytyką ze strony internautów zmodyfikowałem to opracowanie, aby bardziej nawiązywało do tych...

„Zelota” czy „Kananejczyk”?

„Zelota” czy „Kananejczyk”?

W jednym z poprzednich wpisów porównywałem odmienne wersje słów setnika pod krzyżem, który u Łukasza nazywa Jezusa "człowiekiem sprawiedliwym" a u Marka oraz Mateusza "Synem Bożym". W obydwu przypadkach mamy do czynienia z semickim podłożem leksykalnym: hebrajskim zwrotem "Mąż Boży". Takich różnic...

Czemu mnie pytasz o dobro?

Czemu mnie pytasz o dobro?

Perykopa o bogatym młodzieńcu występuje w dwóch wersjach. W pierwszej z nich (Mk 10:17-22, Łk 18:18-23) Jezus zostaje nazwany przez swego rozmówcę "Nauczycielem dobrym" i na te słowa obrusza się, mówiąc "Czemu nazywasz mnie dobrym? nikt nie jest dobry poza samym Bogiem". Odpowiedź taka mogłaby...

Jowisz i Junona

Jowisz i Junona

Stworzenie Adama. Najbardziej popularne ujęcie, z Bogiem po prawej stronie… ucina kobiecą postać. Bogu raczej nie wypada trzymać w objęciach nagiej, urodziwej kobiety. A tu, jak widać, obejmuje ją lewym ramieniem. Podobno to Ewa, czekająca na wyjęcie z żebra. Na innych freskach Ewa ma jednak włosy...

Tylko do wsi nie wchodź!

Tylko do wsi nie wchodź!

Werset z Ewangelii Marka 8:26 jest wyjątkowy. Nie tylko z uwagi na brak zachowanego sensu we współczesnych przekładach (renesansowe ten sens zachowują), ale też z uwagi na ilość wariantów.We współczesnej biblistyce dominuje pogląd, że im tekst jest "gorszy", mniej sensowny, tym musi być starszy....

Świecki przekład ewangelii to dzieło wyjątkowe nie tylko na polskim rynku wydawniczym. Trzymam kciuki za jak najszybszą premierę.

Tomasz Strzyżewski

autor, Czarna Księga Cenzury PRL

Odważny i potrzebny projekt, który ma szanse wzbudzić żywą dyskusję nie tylko wśród ekspertów. Polecam jako źródło inspiracji dla każdego pasjonata szeroko pojętej biblistyki.

Michał Florek

architekt, absolwent Instytutu Religioznawstwa

Synopsa dostępna na Patronite

Kilkoro osób pytało mnie ostatnio czy nie udostępniłbym synopsy w wersji roboczej, bo nie ma sensu czekać kolejnych miesięcy lub lat na obróbkę graficzną, skład itd., a sami z chęcią pomogliby np. w korekcie tekstu. Zgadzam się z tymi głosami i, wszystkim...

Semantyka greckiego słowa σταυρός (stauros)

Pobierz artykuł w wersji PDF z 29-05-2022 OSTATNIA AKTUALIZACJA:  29-05-2022 WPROWADZENIE: Poniższe opracowanie pierwotnie ukazało się ponad 4 lata temu (7-05-2017). Po zapoznaniu się z krytyką ze strony internautów zmodyfikowałem to opracowanie, aby bardziej...

Spór wokół właściwej lokalizacji przecinka w Łukasza 23:43 cz. II

W zeszłym miesiącu rozpoczęliśmy wspólnie z Grzegorzem Kaszyńskim dyskusję nt. prawidłowej interpunkcji w wersecie Łk 23:43 oraz jego właściwej interpretacji. Wers ten stanowi przykład, jak drobna zmiana, w tym przypadku dotycząca „jedynie” prawidłowej pozycji...

Siedem wersji Dekalogu

Na aukcji w Heritage Auctions (Los Angeles, USA) sprzedano kilka lat temu wyjątkowy zabytek: najstarszą znaną, pochodzącą z okolic IV w. n.e., kamienną tablicę z tekstem Dekalogu. Żeby było ciekawiej, Dekalogu w wersji częściowo odmiennej od tej znanej z ksiąg Starego...

Nazorejczyk czyli Święty Boga

Kim był Jezus z Nazaretu? Dla wielu odpowiedź wydaje się prosta. Bogiem. Synem Boga. Mesjaszem. A jeśli nawet nie Chrystusem, to co najmniej Prorokiem. Nawet najwięksi krytycy szukają w opowieściach nowotestamentowych ziarnka prawdy. Być może Jezus nie urodził się z...

Kod Ewangelii Łukasza

Rzekł im: „Nie wasza to rzecz poznać okresy czasu lub określone daty,nad którymi Ojciec ustanowił swą władzę” Dz 1:7 Ewangelia Łukasza W trakcie korekty pierwszych rozdziałów ewangelii Łukasza moją uwagę zwrócił pewien, na pierwszy rzut oka nic nieznaczący fragment,...

Świecki przekład ewangelii

Ostatnie cztery lata poświęciłem na tworzenie nowego przekładu ewangelii – w tym w formie synopsy polsko-greckiej. Ktoś powie: po co nam nowy przekład? Katolicy mają swoją Biblię Tysiąclecia w pięciu identycznych wersjach, nowe przekłady Warszawsko-Praskie, Poznańskie...