„Siedemdziesięciu” czy „siedemdziesięciu dwóch”?

Ewangelia Łukasza, rozdział dziesiąty, werset pierwszy i siedemnasty. Jezus wysyła przed sobą „siedemdziesięciu dwóch” uczniów. Ci następnie wracają...

Dalmanuta czyli… Magadan

...czyli dowód na semickie podłoże językowe ewangelii. Aramejskie czy też hebrajskie tło językowe ewangelii w biblistyce głównego nurtu jest...

Semantyka greckiego słowa σταυρός (stauros)

Pobierz artykuł w wersji PDF z 15-05-2024   OSTATNIA AKTUALIZACJA:  25-05-2024 NOWOŚCI DO POBRANIA W PDF Tabela „Naukowe kwalifikacje tłumaczy...

Spór wokół właściwej lokalizacji przecinka w Łukasza 23:43 cz. II

W zeszłym miesiącu rozpoczęliśmy wspólnie z Grzegorzem Kaszyńskim dyskusję nt. prawidłowej interpunkcji w wersecie Łk 23:43 oraz jego właściwej...

Siedem wersji Dekalogu

Na aukcji w Heritage Auctions (Los Angeles, USA) sprzedano kilka lat temu wyjątkowy zabytek: najstarszą znaną, pochodzącą z okolic IV w. n.e.,...

Nazorejczyk czyli Święty Boga

Kim był Jezus z Nazaretu? Dla wielu odpowiedź wydaje się prosta. Bogiem. Synem Boga. Mesjaszem. A jeśli nawet nie Chrystusem, to co najmniej...

Kod Ewangelii Łukasza

Rzekł im: „Nie wasza to rzecz poznać okresy czasu lub określone daty,nad którymi Ojciec ustanowił swą władzę” Dz 1:7 Ewangelia Łukasza W trakcie...
SYNOPSA – wersja 12 642 i wywiad Heroda

SYNOPSA – wersja 12 642 i wywiad Heroda

Ukazała się kolejna edycja listopadowa Synopsy. To miała być mała aktualizacja, związana z kilkoma brakami w tekście (polskim i greckim). Ostatecznie liczba zmian sięgnęła trzech stron A4 i kilkudziesięciu pozycji. w tym wielu zmian w tłumaczeniu oraz szeregu nowych powiązań synoptycznych....

SYNOPSA – wersja 12 605: Kodeks Bezy

SYNOPSA – wersja 12 605: Kodeks Bezy

W najnowszym wydaniu Synopsy, poza szeregiem ważnych poprawek w tekście greckim, poruszono dwie ważne kwestie. 1. Parabole zwierzęce (i roślinne) w ewangelii Mateusza, występujące przeważnie w formie paralelizmów synonimicznych. Najbardziej znane parabole zwierzęce występują wyłącznie w materiale...

SYNOPSA – wersja 12.55.584

SYNOPSA – wersja 12.55.584

To już piąta, październikowa aktualizacja Synopsy, a w niej kolejna porcja poprawek. Do ważniejszych należy poprawienie aparatu krytycznego w Mt 23:24 oraz dodanie dwóch, hebrajskich gier słownych do Mateuszowej perykopy o przecedzaniu komara i połykaniu wielbłąda. Już we wcześniejszym wersecie Mt...

SYNOPSA – wersja 12.55.570

SYNOPSA – wersja 12.55.570

Na serwerach pojawiła się zaktualizowana wersja Synopsy z kolejną porcją poprawek, w tym poprawką błędu kopiowania treści przy perykopie o nagim młodzieńcu. Tak, jest taka perykopa w ewangelii Marka. Dodano również nową wersję pliku ze strukturą układu perykop. Korzystając z okazji chciałbym...

SYNOPSA – wersja 12.55.547: Królestwo podzielone

SYNOPSA – wersja 12.55.547: Królestwo podzielone

Pierwsze wydanie październikowe a w nim przesłanki wskazujące na bezpośrednie kopiowanie treści z ew. Łukasza do Mateusza. Najważniejszą z nich jest perykopa o królestwie podzielonym, zaliczana do źródła Q (logiów). Tymczasem styl niemateuszowy widzimy już w samym zakończeniu, w którym autor używa...

SYNOPSA – wersja 11.55.487

SYNOPSA – wersja 11.55.487

Pierwsza, wrześniowa wersja Synopsa zagościła na serwerach, a w niej m.in. (kolejne) dowody na to, że redaktor Mateusza korzystał z tekstu Łukasza oraz powiązania leksykalne pomiędzy Mateuszową historią narodzin a Mową przeciwko oszczercom (której większość biblistów nawet nie zauważa z uwagi na...

SYNOPSA – wersja 11.55.450

SYNOPSA – wersja 11.55.450

Na serwerach umieszczona została kolejna, wyjątkowo duża aktualizacja Synopsy, zawierająca blisko 40 stron nowych treści oraz kilkaset korekt i poprawek. Pełny wykaz zmian liczy 3.5 strony A4. Najważniejsze z nich to: - połączenie rozdziałów 10 i 11; - zmiana tłumaczenia οἰκουμένη na obszar...

„Siedemdziesięciu” czy „siedemdziesięciu dwóch”?

„Siedemdziesięciu” czy „siedemdziesięciu dwóch”?

Ewangelia Łukasza, rozdział dziesiąty, werset pierwszy i siedemnasty. Jezus wysyła przed sobą „siedemdziesięciu dwóch” uczniów. Ci następnie wracają i zdają relację z tego co uczynili. Jednak niektóre, przeważnie starsze tłumaczenia mają w tych dwóch miejscach inną wersję tekstu:...

SYNOPSA to zestawienie bardzo podobnych, paralelnych tekstów z różnych dzieł. W kontekście Ewangelii chodzi o zestawienie i porównanie trzech Ewangelii synoptycznych: Mateusza, Marka i Łukasza. Takie zestawienie pozwala na wyciągnięcie wielu ważnych wniosków, co do kolejności autorstwa, adresatów dzieła, zainteresowań teologicznych i poza-teologicznych autora danej Ewangelii itd.

Najlepszym i najbardziej zaawansowanym tego typu dziełem w Polsce jest publikacja portalu Synopsa.pl, która jest przygotowywana także w formie książkowej. Polski czytelnik otrzymuje tu znakomite narzędzie do studium ewangelii synoptycznych na poziomie dotąd niedostępnym. Polecam!

dr hab. Marcin Majewski

biblista, doktor hab. teologii

Świecki przekład ewangelii to dzieło wyjątkowe nie tylko na polskim rynku wydawniczym. Trzymam kciuki za jak najszybszą premierę.

Tomasz Strzyżewski

autor

Odważny i potrzebny projekt, który ma szanse wzbudzić żywą dyskusję nie tylko wśród ekspertów. Polecam jako źródło inspiracji dla każdego pasjonata szeroko pojętej biblistyki.

Michał Florek

architekt, absolwent Instytutu Religioznawstwa

Postaw mi kawę na buycoffee.to