– Jedna z największych zagadek w historii Jerozolimy została rozwiązana – ogłosił w miniony wtorek zespół badaczy the Israel Antiquities Authority. Resztki umocnień twierdzy Acra, wybudowanej przez Antiocha IV Epifanesa z syryjskiej dynastii Seleucydów, zostały odkryte niedaleko parkingu Givati.

W czasie gdy syryjskie wojska Antiocha IV zajęte były plądrowaniem Egiptu, w Palestynie wybuchł konflikt pomiędzy Żydami a Seleucydami. Antioch IV, po przyjeździe do Jerozolimy, usunął z urzędu swojego protegowanego, arcykapłana Jezusa Jazona. Odsunięty od władzy Jezus wywołał zamieszki w Jeruzalem, co z kolei pociągnęło za sobą interwencję zbrojną Greków. Antioch uderzył na miasto, zburzył mury, splądrował skarbiec Świątyni i zajął umocnienia cytadeli Acra. Następnie zakazał obrzezania i zniósł prawa i święta żydowskie. W Świątyni postawił posąg Jowisza, zwanego Baal Szamonem, i nakazał oddawanie mu czci. Bezwzględna hellenizacja doprowadziła do odwrotnych efektów i rebelii Machabeuszy.

Cytadela Acra stanowiła symbol seleucydzkiej potęgi i panowania Greków nad miastem. W 141 r pne została po długim oblężeniu zdobyta przez żydowskie wojska. Książę Szymon Machabeusz zwany Gorliwcem, brat Judasza Gorliwca, zagłodził greckich obrońców. 6 lat później Szymon, wraz z synami Judaszem i Mateszem, został podstępnie zamordowany w trakcie uczty wydanej przez swego zięcia, Ptolemeusza.

Wg niektórych badaczy słowa z Ewangelii Marka 13:14 Gdy zaś ujrzycie ohydę spustoszenia, stojącą tam, gdzie nie powinna, – kto czyta, niech zrozumie – wtedy ci, w Judei, niech uciekają w góry… stanowią aluzję do okresu wojen machabejskich. I Księga Machabeuszy 1:54 zawiera paralelny opis:

„Zaś w dniu piętnastym miesiąca Kislew sto czterdziestego piątego roku postawiono na ołtarzu ohydę spustoszenia, i pobudowano ołtarze bałwanów w okolicznych miastach Judei.”

Wyrzucenie kupców ze świątyni przez Jezusa miałoby dotyczyć oczyszczenia Jerozolimy przez Szymona Gorliwca. Triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy, o którym nie słyszał żaden z rzymskich historyków, miał faktycznie miejsce, tyle że zorganizował go Szymon Machabeusz po pokonaniu wojsk syryjskich.

13:51 Dnia dwudziestego trzeciego miesiąca drugiego roku sto siedemdziesiątego pierwszego weszli do zamku przy śpiewie pieśni, z palmowymi gałęziami w rękach. Grano na harfach, na cymbałach, na lirach, [śpiewano] hymny i pieśni, bo wielki nieprzyjaciel został usunięty spośród Izraela.

Źródło ilustracji: Times of Israel