Imprint

Ten odcisk został zaktualizowany 3 październik 2021.

Właścicielem tej witryny jest:

Krzysztof Sykta
synopsa.pl
Polska
Email: lp.asponys@ajckader
Numer telefonu: –

Przedstawiciel prawny (przedstawiciele) Krzysztof Sykta :

Krzysztof Sykta

1. Ogólne

Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do uczestniczenia w procedurach rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową.

2. Następujące informacje są wymagane według niemieckiego prawa.

2.1 Wir stellen journalistische und redaktionell aufbereitete Inhalte zur Verfügung.

Daher müssen wir den Namen und den Wohnort der Person nennen, die für den Inhalt dieser Website verantwortlich ist:

Verantwortlich für den Inhalt nach § 18 Abs. 2 MStV ist: Krzysztof Sykta aus Tychy.