W wielu opracowaniach związanych z dniem narodzenia Jezusa pisze się, że żadna z ewangelii nie wskazuje wprost, w jakim dniu Jezus przyszedł na świat. Nic bardziej mylnego. W historii narodzin wg Łukasza wskazano w miarę dokładnie, kiedy narodził się Jan Chrzciciel oraz jego krewniak, Jezus Nazorejczyk.

Otóż Mariam poczęła w 6 miesiącu ciąży Elżbiety, matki Jana (Łk 1:30-37).

1:30 Rzekł jej posłaniec: «Nie bój się, Mariam, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. 1:31 Oto poczniesz w łonie i urodzisz syna; i nadasz mu imię «Jezus». … 1:36 A oto Elżbieta, krewna twoja, ta, którą nazywano bezpłodną, poczęła syna w starości swojej, i jest już w szóstym miesiącu.

Elżbieta z kolei poczęła po zakończeniu świątynnej służby jej męża Zachariasza (Łk 1:23-24), kapłana należącego „do oddziału Abiasza” (Łk 1:5), który to pierwszą służbę odbywał w dziewiątym i dziesiątym tygodniu hebrajskiego roku (a drugą pół roku później).

1:5 Zdarzyło się, [że] w dniach Heroda, króla Judei, był pewien kapłan ze zmiany Abiasza, imieniem Zachariasz, a żona jego, imieniem Elżbieta, była jedną z córek Aarona. … 1:23 I zdarzyło się, że gdy minęły dni jego służby, odszedł do swojego domu. 1:24 Zaś po tych dniach jego żona, Elżbieta, poczęła, i w odosobnieniu trzymała się pięć miesięcy, mówiąc: 1:25 «Tak bowiem mi uczynił Pan w dniach, kiedy wejrzał [na mnie], by zdjąć ze mnie hańbę pośród ludzi».

Jezus narodził się więc pół roku po Janie Chrzcicielu, 15 miesięcy po nawiedzeniu Zachariasza.

Zmiana Abiasza

Jeżeli przyjmiemy pierwszą zmianę – Jezus rodzi się pod koniec września (a Jan pod koniec marca), jeżeli drugą, to wtedy Jezus przychodzi na świat pod koniec marca, a Jan pod koniec września. Inaczej mówiąc: Jan oraz Jezus przychodzą na świat w okolicach równonocy wiosennej oraz jesiennej.

Przyjmuje się, że autor miał na myśli pierwszą zmianę Abiasza, co koresponduje ze świętem Sukkot. W trakcie tego święta Izraelici spali na polach, wspominając ucieczkę z Egiptu (a autor Łk nawiązuje w ten sposób do relacji z Mateusza i pisze o pasterzach wypasających stada na polach).

W wersji Łukasza Jezus nie tylko rodzi się z Dziewicy, w mieście związanym z kultem bogini urodzaju (Bet-Lahamu), ale też… w astronomicznym znaku Dziewicy (Virgo), który dwa tysiące lat temu pojawiał się na porannym niebie w dniu równonocy jesiennej (tak jak Ryby w dniu równonocy wiosennej).

Virgo i Pisces leżą naprzeciwko siebie na pasie zodiakalnym i te dwa gwiazdozbiory, dwie równonoce, wybrał Łukasz jako czas narodzin dla Jana i Jezusa.

dzień narodzenia Jezusa

To, że ewangelia Łukasza wskazuje na koniec września wiemy od setek lat, nikt jednak do tej pory nie zauważył, że dwa tysiące lat temu koniec września oznaczał dosłowne „narodzenie z Dziewicy” – pod gwiazdami Virgo.