Oświadczenie o ochronie prywatności (CA)

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało ostatnio zmienione 3 październik 2021, ostatnio sprawdzone 3 październik 2021 i dotyczy obywateli Kanady.

W tym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, co robimy z danymi, które uzyskujemy o tobie za pośrednictwem https://synopsa.pl. Zalecamy uważne przeczytanie tego oświadczenia. Przetwarzając dane, przestrzegamy przepisów dotyczących prywatności. Oznacza to między innymi, że:

 • jasno określamy cele, dla których przetwarzamy dane osobowe. Robimy to za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności;
 • dążymy do ograniczenia gromadzenia przez nas danych osobowych tylko do tych danych, które są niezbędne do uzasadnionych celów;
 • w pierwszej kolejności prosimy o wyraźną zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych w przypadkach wymagających twojej zgody;
 • podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić twoje dane osobowe, a także wymagamy tego od stron, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu;
 • szanujemy twoje prawo dostępu do twoich danych osobowych, ich poprawiania lub usuwania na twoje żądanie.

Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz dokładnie wiedzieć, jakie dane na twój temat przechowujemy, skontaktuj się z nami.

1. Cele i kategorie danych

Możemy zbierać lub otrzymywać dane osobowe w wielu celach związanych z naszą działalnością biznesową, które mogą obejmować: (kliknij, aby rozwinąć)

2. Praktyki w zakresie ujawniania informacji

Ujawniamy dane osobowe, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub nakaz sądowy, w odpowiedzi do organów ścigania, w zakresie dozwolonym innymi przepisami, do udzielenia informacji lub do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie związanej z bezpieczeństwem publicznym.

3. Jak odpowiadamy na ustawienia Do Not Track & Global Privacy Control

Nasza witryna internetowa odpowiada na pole żądania nagłówka Do Not Track (DNT)(tłum. „Nie śledź”) i obsługuje je. Jeśli włączysz DNT w swojej przeglądarce, te preferencje zostaną nam przekazane w nagłówku żądania HTTP i nie będziemy śledzić twojego zachowania podczas przeglądania.

4. Pliki cookies

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies, zapoznaj się z naszą polityką plików cookies na naszej Polityka Cookies (CA) stronie. 

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu danych.

5. Bezpieczeństwo

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych. Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby ograniczyć nadużycia i nieuprawniony dostęp do danych osobowych. Gwarantuje to, że tylko niezbędne osoby mają dostęp do twoich danych, dostęp do danych jest chroniony, a nasze środki bezpieczeństwa są regularnie sprawdzane.

6. Witryny innych firm

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności nie ma zastosowania do stron internetowych osób trzecich, do których prowadzą linki w naszej witrynie. Nie możemy zagwarantować, że te strony trzecie będą obsługiwać twoje dane osobowe w sposób niezawodny lub bezpieczny. Zalecamy przeczytanie oświadczeń o ochronie prywatności tych witryn przed rozpoczęciem korzystania z nich.

7. Zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Zaleca się regularne sprawdzanie niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, aby być świadomym wszelkich zmian. Ponadto będziemy Cię aktywnie informować, gdy tylko będzie to możliwe.

8. Dostęp i modyfikowanie danych

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz wiedzieć, jakie dane osobowe posiadamy na twój temat, skontaktuj się z nami. Upewnij się, że zawsze jasno określasz, kim jesteś, abyśmy mieli pewność, że nie modyfikujemy ani nie usuwamy żadnych danych niewłaściwej osoby. Udzielimy żądanych informacji dopiero po otrzymaniu weryfikowalnego wniosku konsumenta. Możesz skontaktować się z nami, korzystając z poniższych informacji.

8.1 Przysługują ci następujące prawa w odniesieniu do twoich danych osobowych

 1. Możesz złożyć wniosek o dostęp do danych, które przetwarzamy na twój temat.
 2. Możesz zażądać przeglądu, w powszechnie używanym formacie, danych, które przetwarzamy na twój temat.
 3. Możesz zażądać sprostowania lub usunięcia danych, jeśli są one nieprawidłowe, nieaktualne lub już nieaktualne. W stosownych przypadkach zmienione informacje są przekazywane stronom trzecim mającym dostęp do tych informacji.
 4. Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych lub umownych oraz rozsądnego powiadomienia. Zostaniesz poinformowany o konsekwencjach takiego wycofania.
 5. Masz prawo skierować skargę dotyczącą nieprzestrzegania przepisów PIPEDA do naszej organizacji, a jeśli problem nie zostanie rozwiązany, do Biura Komisarza ds. Prywatności Kanady.
 6. Zapewnimy dostęp do danych osobowych w alternatywnym formacie osobie z niepełnosprawnością sensoryczną, która ma prawo dostępu do danych osobowych na mocy PIPEDA i która zażąda ich przesłania w alternatywnym formacie, jeżeli (a) wersja informacji już istnieje w tym formacie; lub b) jego konwersja na ten format jest uzasadniona i konieczna, aby osoba fizyczna mogła wykonywać prawa.

9. Dziecko

Nasza witryna internetowa nie jest przeznaczona do przyciągania dzieci i nie jest naszym zamiarem zbieranie danych osobowych od dzieci poniżej wieku, w którym wyrażają zgodę w ich kraju zamieszkania. W związku z tym prosimy, aby dzieci, które nie osiągnęły wieku zgody, nie przekazywały nam żadnych danych osobowych.

10. Dane kontaktowe

Krzysztof Sykta
synopsa.pl
Polska
Website: https://synopsa.pl
Email: lp.asponys@ajckader
Toll free phone number: –
Numer telefonu: –

Wyznaczyliśmy osobę kontaktową w zakresie zasad i praktyk organizacji, do której można kierować skargi lub zapytania:
Krzysztof Sykta
redakcja@synopsa.pl

Aneks

Really Simple SSL

Wtyczka i dodatki Really Simple SSL nie przetwarzają danych osobowych, więc w przypadku wykorzystania ich na twojej witrynie przepisy RODO nie mają zastosowania. Nasza polityka prywatności dostępna jest tutaj.

Complianz | The Privacy Suite for WordPress

This website uses the Privacy Suite for WordPress from Complianz to collect records of consent. W tym celu twój adres ip jest anonimizowany i przechowywany w naszej bazie danych. W celu zdobycia więcej informacji zobacz Complianz Privacy Statement.

Akismet

Zbieramy informacje o odwiedzających, którzy publikują komentarze na stronach wykorzystujących usługę ochrony przed spamem Akismet. Informacje, które zbieramy zależą od tego, jak użytkownik skonfigurował Akismet dla strony, ale zwykle obejmują adres IP komentującego, jego user agent, adres odsyłający oraz adres strony (wraz z innymi informacjami dostarczonymi bezpośrednio przez komentującego, takimi jak jego imię, nazwa użytkownika i sama treść komentarza).