„Siedemdziesięciu” czy „siedemdziesięciu dwóch”?

Ewangelia Łukasza, rozdział dziesiąty, werset pierwszy i siedemnasty. Jezus wysyła przed sobą „siedemdziesięciu dwóch” uczniów. Ci następnie wracają...

Dalmanuta czyli… Magadan

...czyli dowód na semickie podłoże językowe ewangelii. Aramejskie czy też hebrajskie tło językowe ewangelii w biblistyce głównego nurtu jest...

Semantyka greckiego słowa σταυρός (stauros)

Pobierz artykuł w wersji PDF z 20-07-2024   OSTATNIA AKTUALIZACJA:  20 lipca 2024 NOWE OPRACOWANIA DO POBRANIA W PDF Tabela „Naukowe kwalifikacje...

Spór wokół właściwej lokalizacji przecinka w Łukasza 23:43 cz. II

W zeszłym miesiącu rozpoczęliśmy wspólnie z Grzegorzem Kaszyńskim dyskusję nt. prawidłowej interpunkcji w wersecie Łk 23:43 oraz jego właściwej...

Siedem wersji Dekalogu

Na aukcji w Heritage Auctions (Los Angeles, USA) sprzedano kilka lat temu wyjątkowy zabytek: najstarszą znaną, pochodzącą z okolic IV w. n.e.,...

Nazorejczyk czyli Święty Boga

Kim był Jezus z Nazaretu? Dla wielu odpowiedź wydaje się prosta. Bogiem. Synem Boga. Mesjaszem. A jeśli nawet nie Chrystusem, to co najmniej...

Kod Ewangelii Łukasza

Rzekł im: „Nie wasza to rzecz poznać okresy czasu lub określone daty,nad którymi Ojciec ustanowił swą władzę” Dz 1:7 Ewangelia Łukasza W trakcie...
SYNOPSA – wersja 10.55.290 ἱκανός

SYNOPSA – wersja 10.55.290 ἱκανός

Na serwerach jest już dostępna majowa Synopsa a jednym z ciekawszych dodatków jest porównanie użycia przymiotników ἱκανός (znaczny) oraz ἄξιος (godny czegoś). Wspomniany wyżej przymiotnik ἱκανός (znaczący, liczny) w większości przypadków występuje w tekście własnym Łukasza. W Dziejach pojawia się...

Wielbłąd i ucho igielne

Wielbłąd i ucho igielne

Na temat wielbłąda przechodzącego przez ucho igielne napisano już dziesiątki dysertacji, dotyczących m.in. potencjalnych błędów w tłumaczeniu. Temat ten poruszałem też w jednym z wcześniejszych wpisów. Zamiast wielbłąda być może chodzi o linę albo o belkę (podobnie jak w powiedzeniu o belce w...

Wdowy w narracji Łukasza (L)

Wdowy w narracji Łukasza (L)

Wdowy w gminie wczesnochrześcijańskiej (w opisie Dz) posiadały wyjątkowy status, tuż obok świętych, i podobny status mają w narracji Łukasza. Stanowią jeden z jego wyróżników tematycznych: święci i wdowy, prorocy, osoby uświęcone, napełnione duchem. Motyw wdowy występuje praktycznie tylko i...

SYNOPSA – wersja 10.55.260

SYNOPSA – wersja 10.55.260

Kwietniowa edycja Synopsy to kolejna porcja ponad kilkudziesięciu poprawek i korekt w tekście głównym. Nie obyło się też bez kilku większych zmian. 1. Dokonano korekt w tłumaczeniu i analizy wszystkich wyrażeń dotyczących zdumienia i zadziwienia; odrębne zwroty w języku greckim są teraz różne w j....

Bóg (Eli), Eliasz i Helios

Bóg (Eli), Eliasz i Helios

W scenie śmierci Jezusa mamy do czynienia z możliwą grą słów lub błędnym odczytaniem tekstu przez jednego z redaktorów: u Mk i Mt: Ἠλίας (ēlias, Eliasz) = u Łukasza: ἥλιος (hēlios, słońce) w powiązaniu z aram. ἐλωΐ (elōi, Boże mój). Mk i Mt używają tu czasownika ἐγκαταλείπω (porzucić, pozostawić,...

SYNOPSA – wersja 10.55.206 / Pericope Adulterae

SYNOPSA – wersja 10.55.206 / Pericope Adulterae

Tuż przed okresem świątecznym udostępniamy nowe wydanie Synopsy, a w nim szereg istotnych zmian. Pomijając kilkaset drobnych korekt i poprawek najważniejszą z nich jest dodanie nowej tablicy (389-II) zawierającej perykopę o kobiecie cudzołożnej (tzw. Pericope Adulterae) - w wersji... Łukasza....

POZNAĆ czyli WSPÓŁŻYĆ

POZNAĆ czyli WSPÓŁŻYĆ

Jedną z ważniejszych zmian w najbliższym wydaniu Synopsy będzie powiązanie trzech nawiedzeń anielskich: Zachariasza, Marii (Łk) oraz Józefa (Mt). Zgodnie z większościową hipotezą dwóch / czterech źródeł Ewangelie Mateusza i Łukasza powstawały niezależnie od siebie w oparciu o dwa, główne...

Maska Agamemnona

Maska Agamemnona

Chrześcijańscy apologeci, dowodzący co jakiś czas autentyczności całunu turyńskiego, pomijając wszelkie inne nieścisłości, zapominają o jednej, podstawowej rzeczy. Ludzka głowa jest bryłą a nie płaską kartką papieru, a to, co widzimy na całunie to rzut przypominający zdjęcie, który można uzyskać w...

SYNOPSA to zestawienie bardzo podobnych, paralelnych tekstów z różnych dzieł. W kontekście Ewangelii chodzi o zestawienie i porównanie trzech Ewangelii synoptycznych: Mateusza, Marka i Łukasza. Takie zestawienie pozwala na wyciągnięcie wielu ważnych wniosków, co do kolejności autorstwa, adresatów dzieła, zainteresowań teologicznych i poza-teologicznych autora danej Ewangelii itd.

Najlepszym i najbardziej zaawansowanym tego typu dziełem w Polsce jest publikacja portalu Synopsa.pl, która jest przygotowywana także w formie książkowej. Polski czytelnik otrzymuje tu znakomite narzędzie do studium ewangelii synoptycznych na poziomie dotąd niedostępnym. Polecam!

dr hab. Marcin Majewski

biblista, doktor hab. teologii

Świecki przekład ewangelii to dzieło wyjątkowe nie tylko na polskim rynku wydawniczym. Trzymam kciuki za jak najszybszą premierę.

Tomasz Strzyżewski

autor

Odważny i potrzebny projekt, który ma szanse wzbudzić żywą dyskusję nie tylko wśród ekspertów. Polecam jako źródło inspiracji dla każdego pasjonata szeroko pojętej biblistyki.

Michał Florek

architekt, absolwent Instytutu Religioznawstwa

Postaw mi kawę na buycoffee.to