Maska Agamemnona

Maska Agamemnona

Chrześcijańscy apologeci, dowodzący co jakiś czas autentyczności całunu turyńskiego, pomijając wszelkie inne nieścisłości, zapominają o jednej, podstawowej rzeczy. Ludzka głowa jest bryłą a nie płaską kartką papieru, a to, co widzimy na całunie to rzut przypominający zdjęcie, który można uzyskać w...

Łukasz czyli nowe księgi Samuela

Łukasz czyli nowe księgi Samuela

Nawiązania literackie i stylistyczne Ewangelii Łukasza do księgi Samuela są znane od dawna, począwszy od sceny cudownego narodzenia nazirejczyka Samuela i hymnu Anny, który stał się inspiracją dla autora Magnificat. Łukasz używa również wielokrotnie takich samych zwrotów wprowadzających jak καὶ...

Semickie tło ewangelii po raz kolejny

Semickie tło ewangelii po raz kolejny

W nawiązaniu do wcześniejszego artykułu nt. konstrukcji "Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ" ("I stało się, że..." w znaczeniu "A gdy / Kiedy zaś...") zauważyłem coś zaskakującego. Dość nietypowy zwrot κατὰ μόνας ("całkiem sam") występuje w całym Nowym Testamencie tylko w dwóch, paralelnych wersetach: (a) Mk 4:10...

Hołd magów

Hołd magów

Krótkie porównanie Hołdu magów oraz pasterzy z wersją Wojciechowskiego. O ile Wojciechowski te dwie perykopy zestawia obok siebie, tak postronny czytelnik, czytając dwie niezależne historie nie zauważy kilku, praktycznie tych samych zwrotów u obydwu ewangelistów. χαρὰν μεγάλην występuje tylko w...

SYNOPSA – wersja 10.55.140

SYNOPSA – wersja 10.55.140

Ukazała się właśnie lutowa edycja Synopsy. Najważniejsze zmiany: 1. Zakończono korektę tekstu głównego Synopsy wraz ze zwiększeniem czcionki do 8.5 pkt całości tekstu - ogółem 1268 stron. 2. Wprowadzono kilkaset kolejnych większych lub mniejszych poprawek w tekście głównym. 3. Dodano pierwszy...

I stało się, że był sobie jakiś wół

I stało się, że był sobie jakiś wół

Dr Marcin Majewski pod ostatnim postem zauważył, że <<tekst grecki "I zdarzyło się, że jak..." w znaczeniu "A gdy..." podejrzanie przypomina konstrukcję hebrajską: "WAJEHI KE + bezokolicznik...">> W zdaniach zaczynających się od Καὶ ἐγένετο ὡς... mamy co prawda do czynienia ze zwykłym...

„Jak” czyli „Gdzie”. Semicki styl ewangelii

„Jak” czyli „Gdzie”. Semicki styl ewangelii

Wróćmy jeszcze na chwilę do języka Łukasza czyli stylistyki "L". Łukasz jako jedyny z synoptyków używa zaimka ὡς (jak?) w znaczeniu "gdy, kiedy..." Podstawowe znaczenie ὡς to m.in. "jak, jakoś" patrz np. jak owce bez pasterza, jak wilki, jak węże, jak gołębica itd. Łukasz używa tego zaimka w...

Przyjaciele i towarzysze

Przyjaciele i towarzysze

W jednym z opracowań dotyczących źródła Q natknąłem się na informację, że termin "przyjaciel" stanowi wyróżnik stylistyczny dla tej warstwy ewangelii. Nic bardziej mylnego. Słowo "przyjaciel" i jego pochodne występują niemal wyłącznie w Ewangelii Łukasza i Dziejach i stanowi jeden z wyróżników...

Świecki przekład ewangelii to dzieło wyjątkowe nie tylko na polskim rynku wydawniczym. Trzymam kciuki za jak najszybszą premierę.

Tomasz Strzyżewski

autor, Czarna Księga Cenzury PRL

Odważny i potrzebny projekt, który ma szanse wzbudzić żywą dyskusję nie tylko wśród ekspertów. Polecam jako źródło inspiracji dla każdego pasjonata szeroko pojętej biblistyki.

Michał Florek

architekt, absolwent Instytutu Religioznawstwa