SYNOPSA 8.46.3 | Ucieczka z Judei

SYNOPSA 8.46.3 | Ucieczka z Judei

Wersja 8.46.3 Synopsy została udostępniona Patronom. Zmiany graficzne i redakcyjne obejmują ok.1000 stron, pierwsze 46 i ostatnie 3 rozdziały. Dokonano dziesiątek korekt w tłumaczeniu, układzie treści, przypisach, część tablic przeredagowano od nowa.Przy okazji tej wersji warto zwrócić uwagę na...

SYNOPSA 8.31 | dakkau

SYNOPSA 8.31 | dakkau

Wersja 8.31 Synopsy została udostępniona Patronom. Zmiany graficzne i redakcyjne obejmują blisko 700 stron i ponad 60% treści. Część tablic praktycznie przygotowano od nowa, część zmieniono. Przygotowano trzy nowe zestawienia porównawcze. Poprawiono dziesiątki błędów. Osoby zainteresowane...

NIECIĄGŁOŚCI REDAKCYJNE cz.2 Miasta Izraela

NIECIĄGŁOŚCI REDAKCYJNE cz.2 Miasta Izraela

Nie tak dawno pisałem o Przemienieniu jako o interpolacji w oparciu o słowo klucz w tym przypadku dotyczące Eliasza. Prace nad poprawioną wersją Synopsy pozwalają na zidentyfikowanie kolejnych nieciągłości o podobnym charakterze. Kopiści lub kolejni redaktorzy wprowadzają do tekstu danej ewangelii...

Czy „parousia” w Ewangelii Mateusza oznacza „obecność”?

Czy „parousia” w Ewangelii Mateusza oznacza „obecność”?

Przekład synoptyczny ma charakter niezależny, niezależny również od propozycji translacyjnych środowisk niekatolickich, jeśli te są po prostu błędne. Taką, mówiąc oględnie, nietrafioną propozycją przekładu jest namawianie mnie do zmiany "przybycia" lub "pojawienia się" (gr. parousia) na...

(Kolejne) objawienie Pawła w roku 50

(Kolejne) objawienie Pawła w roku 50

Jeżeli przyjrzymy się twórczości Pawła zauważymy ciekawą rzecz: wszystkie listy uznawane za autentyczne pochodzą z krótkiego wycinka czasu: lat ok. 50 - 57 ne. Przed nimi i po nich panuje cisza. W przeciwieństwie do Dziejów Apostolskich Paweł w listach inaczej opisuje początki swojego...

Aminadab, syn Admina

Aminadab, syn Admina

Większość współczesnych przekładów Nowego Testamentu zawiera błędną wersję wersetu Łk 3:33. Zamiast dwóch imion, mamy trzy. Por. np. przekład B. Tysiąclecia czy B. Warszawskiej: "syna Aminadaba, syna Admina, syna Arniego…". Przekłady bazujące na Wulgacie lub na tekście bizantyńskim zawierają tylko...

SYNOPSA 8.0 | Światło, które oświeci pogan

SYNOPSA 8.0 | Światło, które oświeci pogan

Ostatni post, dotyczący nieciągłości redakcyjnych, "zainspirował" mnie do wprowadzenia lekkiego odświeżenia wyglądu synopsy. W ostatnich kilku dniach poprawiono wygląd pierwszych siedmiu rozdziałów - 158 stron. Kolejne w trakcie. Znacznej poprawie uległy nagłówki, ujednolicono szerokości...

NIECIĄGŁOŚCI REDAKCYJNE cz.1 Przemienienie

NIECIĄGŁOŚCI REDAKCYJNE cz.1 Przemienienie

W poprzednim odcinku przedstawiliśmy przykład braku ciągłości narracyjnej w Dawnych Dziejach Izraela Józefa Flawiusza, dowodzący interpolacji słynnego Testimonium Flawianum. Brak spójności narracji w danym utworze dowodzi przeważnie ingerencji w tekst, dokonywania interpolacji lub pracy...

Świecki przekład ewangelii to dzieło wyjątkowe nie tylko na polskim rynku wydawniczym. Trzymam kciuki za jak najszybszą premierę.

Tomasz Strzyżewski

autor, Czarna Księga Cenzury PRL

Odważny i potrzebny projekt, który ma szanse wzbudzić żywą dyskusję nie tylko wśród ekspertów. Polecam jako źródło inspiracji dla każdego pasjonata szeroko pojętej biblistyki.

Michał Florek

architekt, absolwent Instytutu Religioznawstwa