„Siedemdziesięciu” czy „siedemdziesięciu dwóch”?

Ewangelia Łukasza, rozdział dziesiąty, werset pierwszy i siedemnasty. Jezus wysyła przed sobą „siedemdziesięciu dwóch” uczniów. Ci następnie wracają...

Dalmanuta czyli… Magadan

...czyli dowód na semickie podłoże językowe ewangelii. Aramejskie czy też hebrajskie tło językowe ewangelii w biblistyce głównego nurtu jest...

Semantyka greckiego słowa σταυρός (stauros)

Pobierz artykuł w wersji PDF z 1-01-2024   OSTATNIA AKTUALIZACJA:  13-01-2024 NOWOŚCI DO POBRANIA W PDF Tabela „Naukowe kwalifikacje tłumaczy...

Spór wokół właściwej lokalizacji przecinka w Łukasza 23:43 cz. II

W zeszłym miesiącu rozpoczęliśmy wspólnie z Grzegorzem Kaszyńskim dyskusję nt. prawidłowej interpunkcji w wersecie Łk 23:43 oraz jego właściwej...

Siedem wersji Dekalogu

Na aukcji w Heritage Auctions (Los Angeles, USA) sprzedano kilka lat temu wyjątkowy zabytek: najstarszą znaną, pochodzącą z okolic IV w. n.e.,...

Nazorejczyk czyli Święty Boga

Kim był Jezus z Nazaretu? Dla wielu odpowiedź wydaje się prosta. Bogiem. Synem Boga. Mesjaszem. A jeśli nawet nie Chrystusem, to co najmniej...

Kod Ewangelii Łukasza

Rzekł im: „Nie wasza to rzecz poznać okresy czasu lub określone daty,nad którymi Ojciec ustanowił swą władzę” Dz 1:7 Ewangelia Łukasza W trakcie...
Łukasz czyli nowe księgi Samuela

Łukasz czyli nowe księgi Samuela

Nawiązania literackie i stylistyczne Ewangelii Łukasza do księgi Samuela są znane od dawna, począwszy od sceny cudownego narodzenia nazirejczyka Samuela i hymnu Anny, który stał się inspiracją dla autora Magnificat. Łukasz używa również wielokrotnie takich samych zwrotów wprowadzających jak καὶ...

Semickie tło ewangelii po raz kolejny

Semickie tło ewangelii po raz kolejny

W nawiązaniu do wcześniejszego artykułu nt. konstrukcji "Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ" ("I stało się, że..." w znaczeniu "A gdy / Kiedy zaś...") zauważyłem coś zaskakującego. Dość nietypowy zwrot κατὰ μόνας ("całkiem sam") występuje w całym Nowym Testamencie tylko w dwóch, paralelnych wersetach: (a) Mk 4:10...

Hołd magów

Hołd magów

Krótkie porównanie Hołdu magów oraz pasterzy z wersją Wojciechowskiego. O ile Wojciechowski te dwie perykopy zestawia obok siebie, tak postronny czytelnik, czytając dwie niezależne historie nie zauważy kilku, praktycznie tych samych zwrotów u obydwu ewangelistów. χαρὰν μεγάλην występuje tylko w...

SYNOPSA – wersja 10.55.140

SYNOPSA – wersja 10.55.140

Ukazała się właśnie lutowa edycja Synopsy. Najważniejsze zmiany: 1. Zakończono korektę tekstu głównego Synopsy wraz ze zwiększeniem czcionki do 8.5 pkt całości tekstu - ogółem 1268 stron. 2. Wprowadzono kilkaset kolejnych większych lub mniejszych poprawek w tekście głównym. 3. Dodano pierwszy...

I stało się, że był sobie jakiś wół

I stało się, że był sobie jakiś wół

Dr Marcin Majewski pod ostatnim postem zauważył, że <<tekst grecki "I zdarzyło się, że jak..." w znaczeniu "A gdy..." podejrzanie przypomina konstrukcję hebrajską: "WAJEHI KE + bezokolicznik...">> W zdaniach zaczynających się od Καὶ ἐγένετο ὡς... mamy co prawda do czynienia ze zwykłym...

„Jak” czyli „Gdzie”. Semicki styl ewangelii

„Jak” czyli „Gdzie”. Semicki styl ewangelii

Wróćmy jeszcze na chwilę do języka Łukasza czyli stylistyki "L". Łukasz jako jedyny z synoptyków używa zaimka ὡς (jak?) w znaczeniu "gdy, kiedy..." Podstawowe znaczenie ὡς to m.in. "jak, jakoś" patrz np. jak owce bez pasterza, jak wilki, jak węże, jak gołębica itd. Łukasz używa tego zaimka w...

Przyjaciele i towarzysze

Przyjaciele i towarzysze

W jednym z opracowań dotyczących źródła Q natknąłem się na informację, że termin "przyjaciel" stanowi wyróżnik stylistyczny dla tej warstwy ewangelii. Nic bardziej mylnego. Słowo "przyjaciel" i jego pochodne występują niemal wyłącznie w Ewangelii Łukasza i Dziejach i stanowi jeden z wyróżników...

Dalmanuta czyli… Magadan

Dalmanuta czyli… Magadan

...czyli dowód na semickie podłoże językowe ewangelii. Aramejskie czy też hebrajskie tło językowe ewangelii w biblistyce głównego nurtu jest względnie pomijane. Ewangelie spisali Grecy po grecku, czasami tylko semityzując styl na modłę Septuaginty. W ostateczności przyjmuje się możliwość istnienia...

SYNOPSA to zestawienie bardzo podobnych, paralelnych tekstów z różnych dzieł. W kontekście Ewangelii chodzi o zestawienie i porównanie trzech Ewangelii synoptycznych: Mateusza, Marka i Łukasza. Takie zestawienie pozwala na wyciągnięcie wielu ważnych wniosków, co do kolejności autorstwa, adresatów dzieła, zainteresowań teologicznych i poza-teologicznych autora danej Ewangelii itd.

Najlepszym i najbardziej zaawansowanym tego typu dziełem w Polsce jest publikacja portalu Synopsa.pl, która jest przygotowywana także w formie książkowej. Polski czytelnik otrzymuje tu znakomite narzędzie do studium ewangelii synoptycznych na poziomie dotąd niedostępnym. Polecam!

dr hab. Marcin Majewski

biblista, doktor hab. teologii

Świecki przekład ewangelii to dzieło wyjątkowe nie tylko na polskim rynku wydawniczym. Trzymam kciuki za jak najszybszą premierę.

Tomasz Strzyżewski

autor

Odważny i potrzebny projekt, który ma szanse wzbudzić żywą dyskusję nie tylko wśród ekspertów. Polecam jako źródło inspiracji dla każdego pasjonata szeroko pojętej biblistyki.

Michał Florek

architekt, absolwent Instytutu Religioznawstwa

Postaw mi kawę na buycoffee.to