Acra odnaleziona

Acra odnaleziona

- Jedna z największych zagadek w historii Jerozolimy została rozwiązana – ogłosił w miniony wtorek zespół badaczy the Israel Antiquities Authority. Resztki umocnień twierdzy Acra, wybudowanej przez Antiocha IV Epifanesa z syryjskiej dynastii Seleucydów, zostały...

Niespójność tekstu ewangelii

Niespójność tekstu ewangelii

Tekst ewangelii synoptycznych, tj. Mateusza, Marka i Łukasza, traktowany jest przez większość biblistów jako współzależny, ale w miarę spójny i jednorodny. Przykładem takiego stanowiska może być krytyk biblijny Bart Ehrman, który w swoim najnowszym opus magnum,...

Fałszerze ewangelii

Fałszerze ewangelii

Tekst Pisma Świętego nie jest i nigdy nie był czymś jednolitym i niezmiennym. Ulegał zasadniczym przekształceniom na skutek postępującej dogmatyzacji. Fragmenty, które nie mogły zostać już zmienione, ulegały reinterpretacji. Za każdym razem cel był jeden: uzasadnienie...

Kod Ewangelii Łukasza

Kod Ewangelii Łukasza

Rzekł im: „Nie wasza to rzecz poznać okresy czasu lub określone daty, nad którymi Ojciec ustanowił swą władzę” Dzieje 1:7 Ewangelia Łukasza W trakcie korekty pierwszych rozdziałów ewangelii Łukasza moją uwagę zwrócił pewien, na pierwszy rzut oka nic nieznaczący...

Synopsa: nowy przekład Ewangelii

Synopsa: nowy przekład Ewangelii

Czym jest synopsa? Synopsa stanowi formę publikacji zestawiającą ze sobą teksty paralelne z różnych dzieł literackich. Stanowi podstawowe narzędzie porównywania tekstów podobnych. Synopsy stosowane są najczęściej w biblistyce, choć nie są ograniczone wyłącznie do...

Niezmienność Pisma

Niezmienność Pisma

W ciągu ostatnich dwustu lat badania nad historią Biblii i redakcją tekstu przeszły od fazy zakorzenienia w myśli chrześcijańskiej do zdrowego sceptycyzmu, prowadząc jednocześnie ku dalszej sekularyzacji zachodnich społeczeństw. Biblistyka chrześcijańska w wielu...

Rodowody Jezusa Nazorejczyka

Rodowody Jezusa Nazorejczyka

Rzecznicy integralności słowa bożego za wszelką cenę i wszelkimi sposobami są w stanie dowieść, że wszelkie różnice zawarte w ewangeliach, podobnie jak i inne dywersyfikacje tekstu biblijnego, są sprzeczne tylko na pozór, w zasadzie sprzeczne nie są, że każdą...

Jakub, syn Alfeusza

Jakub, syn Alfeusza

Poprzedni wpis dotyczył rozbieżności dotyczących pierwszych wersetów Marka i wyborów, przed jakimi stoją osoby kompilujące grecki tekst ewangelii. Podobna sytuacja występuje kilka wersetów dalej w opowieści o powołaniu poborcy. Celnicy (dokładniej: rzymscy publikanie)...

Krytyka tekstu na przykładzie Mk 1:1

Krytyka tekstu na przykładzie Mk 1:1

W dyskusjach dotyczących Nowego Testamentu, jak i jego poszczególnych fragmentów, dość często spotkać się można z określeniami typu „grecki oryginał ewangelii” czy też „oryginalny tekst grecki”. Problem polega jedynie na tym, że taki „oryginał” nie istnieje. Obecnie...

Ewangelia Piotra

Ewangelia Piotra

Ewangelia Piotra została odkryta przez ekipę francuskich archeologów w okolicach 1886 roku, w grobie egipskiego mnicha z Akhmim. Stanowiła jedynie część kopiowanej 33 stronicowej książeczki, datowanej na VII-IX wiek, przy czym sam tekst pochodził z I i II wieku n.e....

Biblistyka inaczej

Biblistyka inaczej

Współczesna biblistyka opiera się w wielu swych tezach na dogmatach – tezach niekoniecznie prawdziwych, w wielu przypadkach całkowicie błędnych, a mimo to uznawanych przez większość za prawdziwe, noszących znamiona prawd niepodważalnych. Ewangelie powstały w języku...

Synopsa – Prolog

Synopsa – Prolog

W dziale SYNOPSA [PDF] opublikowany został pierwszy rozdział Synopsy po korekcie i wprowadzeniu czcionki koine. Przy okazji warto również zwrócić uwagę na różnice w stosunku do klasycznego tłumaczenia: 1) Tekst synopsy Łk 1:1 Jako że wielu wzięło w swe ręce...

Synopsa ewangelii – porównanie

Synopsa ewangelii – porównanie

Dwie najpopularniejsze na polskim rynku synopsy, o ile w przypadku synops można mówić o popularności, to opracowania katolickie, pochodzące z 1985 r. Synopsa polska czterech ewangelii ks. bp. Kazimierza Romaniuka (kolejne wydania 1987, 1991 r.) oraz Synopsa czterech...

Synopsa ewangelii – tło językowe

Synopsa ewangelii – tło językowe

W dyskusjach dotyczących określonych fragmentów tekstu ewangelicznego, w tym związanych z synopsa, dość często podnosi się argument, że określona fraza musi być właściwa i należy do tekstu pierwotnego, z uwagi na to, że występuje we wszystkich posiadanych przez nas...

Świecki przekład ewangelii to dzieło wyjątkowe nie tylko na polskim rynku wydawniczym. Trzymam kciuki za jak najszybszą premierę.

Tomasz Strzyżewski

autor, Czarna Księga Cenzury PRL

Odważny i potrzebny projekt, który ma szanse wzbudzić żywą dyskusję nie tylko wśród ekspertów. Polecam jako źródło inspiracji dla każdego pasjonata szeroko pojętej biblistyki.

Michał Florek

architekt, absolwent Instytutu Religioznawstwa