Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

Świecki przekład ewangelii to dzieło wyjątkowe nie tylko na polskim rynku wydawniczym. Trzymam kciuki za jak najszybszą premierę.

Tomasz Strzyżewski

autor, Czarna Księga Cenzury PRL

Odważny i potrzebny projekt, który ma szanse wzbudzić żywą dyskusję nie tylko wśród ekspertów. Polecam jako źródło inspiracji dla każdego pasjonata szeroko pojętej biblistyki.

Michał Florek

architekt, absolwent Instytutu Religioznawstwa

Mit Marka rzymianina

Mit Marka rzymianina

Stwierdzenie, że Marek Ewangelista spisał swoją wersję dobrej nowiny „w Rzymie, dla Rzymian, jako powiernik nauk Św. Piotra”, stanowiło katolicki aksjomat powtarzany w zasadzie niezmiennie od czasów pierwszych Ojców Kościoła [Ireneusz, Klemens Aleksandryjski ok. 200...

Przeinaczanie Jezusa

Przeinaczanie Jezusa

Otwieram Grecko-polski Nowy Testament w wydaniu interlinearnym, opublikowany w prymasowskiej serii biblijnej nakładem Oficyny Vocatio. Autorzy, podobnie jak wielu innych tłumaczy NT, kilkukrotnie powołują się na „oryginał grecki”, oczywiście natchniony przez Ducha...

Prace nad I tomem Synopsy zakończone

Prace nad I tomem Synopsy zakończone

Urlop zdrowotny może mieć swoje dobre strony. W dniu wczorajszym zakończone zostały prace nad ostatnimi dwoma rozdziałami do I tomu Synopsy, obejmującymi głównie mowę do uczniów w wersji Mateusza, kilka dni wcześniej zamknięto rozdział 25. Materiał analityczny jest...

Fałszerze ewangelii: Magnificat

Fałszerze ewangelii: Magnificat

Magnificat anima mea Dominum. Wielbi dusza moja Pana. Hymn dziękczynny Maryi, matki Jezusa, wygłoszony w trakcie spotkania z jej krewną, Elżbietą z domu Zachariasza. Jedna z ważniejszych pieśni religijnych związanych z kultem maryjnym. W oficjalnym informacjach na...

Acra odnaleziona

Acra odnaleziona

- Jedna z największych zagadek w historii Jerozolimy została rozwiązana – ogłosił w miniony wtorek zespół badaczy the Israel Antiquities Authority. Resztki umocnień twierdzy Acra, wybudowanej przez Antiocha IV Epifanesa z syryjskiej dynastii Seleucydów, zostały...

Niespójność tekstu ewangelii

Niespójność tekstu ewangelii

Tekst ewangelii synoptycznych, tj. Mateusza, Marka i Łukasza, traktowany jest przez większość biblistów jako współzależny, ale w miarę spójny i jednorodny. Przykładem takiego stanowiska może być krytyk biblijny Bart Ehrman, który w swoim najnowszym opus magnum,...

Fałszerze ewangelii

Fałszerze ewangelii

Tekst Pisma Świętego nie jest i nigdy nie był czymś jednolitym i niezmiennym. Ulegał zasadniczym przekształceniom na skutek postępującej dogmatyzacji. Fragmenty, które nie mogły zostać już zmienione, ulegały reinterpretacji. Za każdym razem cel był jeden: uzasadnienie...