Poliglota kompluteńska, jedno z najwybitniejszych, XVI-wiecznych opracowań tekstu biblijnego, została właśnie opublikowana w wersji w pełni zdigitalizowanej i dostępnej bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych.

Epoka Renesansu to czas nie tylko upowszechnienia się tekstu biblijnego w językach narodowych, to również okres wznowienia badań nad samym tekstem biblijnym i tworzenia monumentalnych edycji całego Pisma Świętego. Do opracowań takich należy Biblia Poliglota kompluteńska, obejmująca Stary i Nowy Testament wraz ze słownikami oraz gramatyką języka hebrajskiego i aramejskiego Alfonso de Zamory. Opracowana pod kierunkiem kardynała F. Ximenesa de Cisnerosa, drukowana w Hiszpanii w Alcalá de Henares w latach 1514–1517 w sześciu tomach.

Pierwsze cztery tomy zawierają Stary Testament w języku hebrajskim, aramejskim (Targum Onkelosa), greckim (Septuaginta), Wulgatę oraz nowe łacińskie tłumaczenia tekstu aramejskiego i Septuaginty.

Tom piąty zawiera Nowy Testament (tekst grecki i Wulgatę).

Tom szósty, zawierający słowniki i gramatykę, nie został udostępniony.

Poliglota kompluteńska została opracowana przez Alfonso de Zamorę, hiszpańskiego konwertytę, talmudystę, wykładowcę języka hebrajskiego na Uniwersytecie w Salamance. Wraz z innymi hiszpańskimi konwertytami, Alonso de Alcalá i Pablo Coronelem, przygotował i „oczyścił” tekst hebrajski oraz aramejski Starego Testamentu, dokonując jednocześnie nowego tłumaczenia na język łaciński.

Tekst Poligloty kompluteńskiej dostępny jest pod tym linkiem:

POLIGLOTA KOMPLUTEŃSKA

Po lewej stronie można wybrać interesujący nas tom opracowania.