Artykuły

synopsa | publikacjeCzy obecność słów „W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO” (Mt 28:19) w dostępnych manuskryptach niezbicie dowodzi ich oryginalności?
autor: Grzegorz Kaszyński, wersja z dnia 27 lipca 2018

synopsa | publikacjeSemantyka greckiego słowa σταυρός
autor: Grzegorz Kaszyński, wersja z dnia 31 grudnia 2017

synopsa | publikacjeKrótki logion Mateusza 28:19,20 w hebrajskiej Ewangelii wg Mateusza z dzieła Szem-Toba
autor: Grzegorz Kaszyński, wersja z dnia 17 października 2017

synopsa | publikacjeSpór wokół właściwej lokalizacji przecinka w Łukasza 23:43
autor: Grzegorz Kaszyński, wersja z dnia 22 lutego 2017

Publikacje

synopsa | publikacjeBracia polscy i imię Jahwe w Nowym Testamencie.
Wpływ egzegezy biblijnej Michała Serweta na teologię polskich unitarian

autor: Adam Bögner, wersja z dnia 31 października 2017

synopsa | publikacjeDer Name IEUE in der hebräischen Bibel.
Wiedereinführung des göttlichen Namens IEUE im Text des hebräischen Neuen Testaments
autor: Adam Bögner, wersja z dnia 31 października 2017

synopsa | publikacjeEwangelia Piotra (fragment)
autor: Krzysztof Sykta, wersja z dnia 14 lutego 2014