synopsa pdf

Artykuły

synopsa | publikacjeCzy obecność słów „W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO” (Mt 28:19) w dostępnych manuskryptach niezbicie dowodzi ich oryginalności? autor: Grzegorz Kaszyński, wersja z dnia 27 lipca 2018 synopsa | publikacjeSemantyka greckiego słowa σταυρός autor: Grzegorz Kaszyński, wersja z dnia 31 grudnia 2017 synopsa | publikacjeKrótki logion Mateusza 28:19,20 w hebrajskiej Ewangelii wg Mateusza z dzieła Szem-Toba autor: Grzegorz Kaszyński, wersja z dnia 17 października 2017 synopsa | publikacjeSpór wokół właściwej lokalizacji przecinka w Łukasza 23:43 autor: Grzegorz Kaszyński, wersja z dnia 22 lutego 2017  

Publikacje

synopsa | publikacjeBracia polscy i imię Jahwe w Nowym Testamencie. Wpływ egzegezy biblijnej Michała Serweta na teologię polskich unitarian autor: Adam Bögner, wersja z dnia 31 października 2017 synopsa | publikacjeDer Name IEUE in der hebräischen Bibel. Wiedereinführung des göttlichen Namens IEUE im Text des hebräischen Neuen Testaments autor: Adam Bögner, wersja z dnia 31 października 2017 synopsa | publikacjeEwangelia Piotra (fragment) autor: Krzysztof Sykta, wersja z dnia 14 lutego 2014