W najbliższą niedzielę rozpocznie się chrześcijański Wielki Tydzień, zakończony Triduum Paschalnym, dlatego najbliższe wpisy zostaną poświęcone wydarzeniom i perykopom związanym z Męką Pańską.

Data śmierci Jezusa przyjmowana jest niemal powszechnie na 33 r. n.e. Tygodnik niedziela pl pozwolił sobie nawet napisać, że „piątek 3 kwietnia 33 r. jest jedyną możliwą do przyjęcia datą ukrzyżowania Jezusa Chrystusa. Konkluzji tej nie da się obalić”. Za chwilę zobaczymy, że da się i to w prosty sposób.

Tak naprawdę nie wiemy kiedy Jezus umarł, kiedy się urodził, ile lat nauczał, ile miał lat, kiedy umarł, pomijając przy tym samą kwestię historyczności. Wszelkie ramy czasowe tworzone są w większości w oparciu o tekst ewangelii, a sami Ewangeliści przedstawiają diametralnie inne wersje zdarzeń.

Wg Mateusza Jezus przychodzi na świat co najmniej dwa lata lub więcej przed śmiercią Heroda Wielkiego czyli przed 6 p.n.e. Jego rodzina pochodzi z Betlejem, ucieka do Egiptu a potem wraca do Judei skąd znowu ucieka tym razem do Galilei na skutek prześladowań Archealosa. W chwili śmierci ma ok. 40 lat.

Wg Łukasza Jezus przychodzi na świat w trakcie spisu ludności, który nadzorował Kwiryniusz po wcieleniu królestwa Judei do imperium, co miało miejsce w roku 6 n.e. Rodzina Jezusa pochodzi z Nazaretu. Wg tego autora Jezus miał około trzydziestu lat, jak rozpoczął działalność. Już to kazało by nam kierować wzrok na lata 35-36 a nie 30-33. Trzyletni okres nauczania wzięto wyłącznie z ewangelii Jana, w której, przy okazji, Jezus był przed pięćdziesiątką.

Prefekt Judei Poncjusz Piłat rządził w latach 26 – 36 n.e. Jan Chrzciciel nauczał w podobnym okresie, ok. 28 do ok. 34-36 n.e., kiedy to został ścięty. Jezus ewangeliczny rozpoczyna swoją działalność po pojmaniu Jana. Krótko później Jan zostaje ścięty przez Antypasa, a jego uczniowie donoszą o tym Jezusowi, który na jakiś czas „wycofuje się” (gr. ἀνεχώρησεν) na pustkowia (Mt 14:12-13).

Jezus ewangeliczny naucza po pojmaniu Jana i zostaje ukrzyżowany jakiś czas po śmierci Jana Chrzciciela. I tutaj pojawia się problem wspomniany na początku tego postu. Jan Chrzciciel wg relacji Józefa Flawiusza został zabity tuż przed klęską Heroda w bitwie z Aretasem, która to miała miejsce w 36 r. ne. Inaczej mówiąc, wg chrześcijańskiej wersji zdarzeń Jan Chrzciciel został ścięty 3 lata po śmierci Jezusa, który to miał nauczać po śmierci Jana.

Skąd więc wzięła się data 33 ne? Otóż rok 30 i 33 n.e to jedyne dwie daty w trakcie rządów Piłata, kiedy święto Paschy wypada w piątek, a zgodnie z tradycją Jezus miał umrzeć w piątek. Tak więc data ta wynika wyłącznie z tradycji, nawet nie z relacji ewangelistów bo np. Jan sytuuje śmierć Jezusa dzień wcześniej od synoptyków, a ten dzień wybrano wyłącznie w korelacji do niedzieli.

Wróćmy jeszcze na chwilę do Łukasza i sugestii, że Jezus umiera ok 36 r. n.e. co korelowałoby ze śmiercią Jana. Można by przypuszczać, że usunięcie Piłata z urzędu powinno mieć związek ze śmiercią znanego proroka. I faktycznie. Piłat został usunięty z urzędu w 36 r. n.e. za zabicie… niejakiego Dositheosa (Nataniela), samarytańskiego mesjasza, który wraz z grupą bezbronnych wyznawców został zabity przez rzymskich żołnierzy na świętej górze Gerizim. Samarytanie złożyli… skargę na Poncjusza do Lucjusza Witeliusza, prokonsula Syrii, który wysłał Piłata do Rzymu na proces przed Tyberiuszem.

Piłat traci swój urząd za zamordowanie proroka Dositheusa, natomiast śmierć Jezusa nie wywołuje jakichkolwiek politycznych czy innych reperkusji, tak jakby w ogóle nie miała miejsca.