W dziale SYNOPSA [PDF] opublikowany został pierwszy rozdział Synopsy po korekcie i wprowadzeniu czcionki koine.

Przy okazji warto również zwrócić uwagę na różnice w stosunku do klasycznego tłumaczenia:

1) Tekst synopsy
Łk 1:1 Jako że wielu
wzięło w swe ręce
skompilowanie opowieści
o dokonanych
między nami rzeczach
1:2 jak [to] przekazali nam
ci, którzy z początku
naocznymi świadkami
i sługami stali się Słowa,
1:3 postanowiłem i ja,
prześledziwszy wszystko to z góry,
dokładnie po kolei ci
to opisać, wielmożny Teofilu,
1:4 abyś poznał,
którymi cię uczono,
pewność słów.

2) Tekst Wojciechowskiego:

Łk 1:1 Skoro_już liczni
usiłowali
uporządkować opowiadanie
o dopełnionych
wśród nas sprawach
1:2 jako przekazali nam
(ci, którzy) od początku
świadkami_naocznymi
i sługami (stali się) słowa,
1:3 wydało się i mi,
przeszedłszy od początku wszystkie,
starannie po_kolei ci
napisać, (wielmożny) Teofilu,
1:4 aby poznałeś,
tych o których zostałeś pouczony,
słów niezawodność.

3) Biblia Warszawska

1:01    Skoro już wielu
podjęło się
sporządzenia opisu wydarzeń,
które wśród nas się dokonały,
1:02    Jak nam to przekazali
naoczni od samego początku ś
wiadkowie i słudzy Słowa,
1:03    Postanowiłem i ja,
który wszystko do początku przebadałem,
dokładnie kolejno ci to
opisać, dostojny Teofilu,
1:04    Abyś upewnił się
o prawdziwości nauki,
jaką odebrałeś.

Podobnie tak prosty zwrot jak Βίβλος γενέσεως z pierwszego wersetu Mateusza można tłumaczyć wielorako.

Księga / zwój / zapis / wywód   –   początku / narodzin / rodu / rodowodu / dziejów …

To co nazywamy obecnie księgą w czasach starożytnych miało formę zwoju. Ten sam rzeczownik w ew. Łukasza tłumaczy się już jako „zwój”…

Zapis dosłowny „Zwój początku” oznacza Zapis rodowodu, Historię rodu – wywód przodków lub szerzej: Historię narodzin – Protoewangelię.

Podobnie, Jezus Chrystus czy Jeszua Pomazaniec / Mesjasz? Ewangelia czy dobra nowina?..