Ostatni post, dotyczący nieciągłości redakcyjnych, „zainspirował” mnie do wprowadzenia lekkiego odświeżenia wyglądu synopsy. W ostatnich kilku dniach poprawiono wygląd pierwszych siedmiu rozdziałów – 158 stron. Kolejne w trakcie. Znacznej poprawie uległy nagłówki, ujednolicono szerokości wszystkich tablic, usunięto błędy gromadzące się w ostatnich latach.

Zresztą, przy okazji poprawy graficznej, część tablic uległa sporym zmianom, dodano szereg nowy komentarzy, rozbudowano aparat krytyczny w Rodowodach. Wyeliminowano blisko dwieście różnych błędów.

Zauważyłem też szereg nowych powiązań. Z ciekawszych:

  • Prorok Symeon kierując swoje słowa do Marii i Józefa używa tych samych zwrotów co później Jezus powołując Pawła. Ten sam styl i warsztat L.
Łk 2:29 „Teraz uwalniasz niewolnika twego, Władco, wedle oznajmienia twego, w pokoju,
30 gdyż zobaczyły oczy moje wybawienie twe,
31 które przygotowałeś wedle oblicza wszystkich ludów,
32 światło, które oświeci pogan, i chwałę ludu twego, Izraela”.
Dz 26:16 Ale podnieś się i stań na nogi swoje, bo ukazałem się tobie po to, aby ustanowić cię sługą i świadkiem tego,
co zobaczyłeś, i tego, w czym ci się objawię.
17 Wybiorę cię spośród ludu i spośród pogan, do których cię posyłam, 18 abyś otworzył oczy ich i odwrócił od ciemności do światła, …
Łk 2:29 νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλον σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ρῆμα σου ἐν εἰρήνῃ· 30 ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριον σου,
31 ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν,
32 φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ.
Dz 26:16 ἀλλὰ ἀνάστηθι καὶ στῆθι ἐπὶ τοὺς πόδας σου· εἰς τοῦτο γὰρ ὤφθην σοι, προχειρίσασθαί σε ὑπηρέτην καὶ μάρτυρα ὧν τε εἶδές με ὧν τε ὀφθήσομαί σοι,
17 ἐξαιρούμενός σε ἐκ τοῦ λαοῦ καὶ ἐκ τῶν ἐθνῶν, εἰς οὓς ἐγὼ ἀποστέλλω σε 18 ἀνοῖξαι ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, τοῦ ἐπιστρέψαι ἀπὸ σκότους εἰς φῶς
  • Pierwsze perykopy w Galilei wskazują również na korzystanie przez Łukasza z ewangelii Mateusza a nie Marka. Łukasz publikując niektóre perykopy korzysta z treści w wersji Mateusza, a nie Marka, czego oczywiście nie widać w polskich przekładach. Np. w 4:14 b pisząc o wieściach używa terminu ἡ φήμη zgodnie z Mt 9:26 a nie Mk 1:28 (ἡ ἀκοὴ).

Jeśli chcą być Państwo na bieżąco z materiałem synoptycznym wystarczy jedna wpłata na Patronite (https://patronite.pl/synopsa) – opcja 50 zł lub wyższa. Nowa wersja synopsy zostanie wysłana Patronom w niedzielę 6 czerwca, kolejne w lipcu i sierpniu.
Facebook zaproponował mi również publikację sklepu z Synopsą – czekam na weryfikację.