Wersja 8.46.3 Synopsy została udostępniona Patronom. Zmiany graficzne i redakcyjne obejmują ok.1000 stron, pierwsze 46 i ostatnie 3 rozdziały. Dokonano dziesiątek korekt w tłumaczeniu, układzie treści, przypisach, część tablic przeredagowano od nowa.
Przy okazji tej wersji warto zwrócić uwagę na kolejne nieciągłości redakcyjne, pierwszą z nich jest UCIECZKA Z JUDEI.

Opis upadku Jeruzalem [Tab. 373] występuje w ewangeliach w dwóch wersjach. Marek i Mateusz piszą enigmatycznie o „ohydzie spustoszenia, która stanie tam gdzie nie powinna” podczas gdy Łukasz opisuje wydarzenia wprost: „otoczenie miasta przez wojska”, wyrżnięcie mieszkańców („i padną od ostrza miecza”), uprowadzenie do niewoli, „zdeptanie Jeruzalem przez pogan, aż skończą się czasy pogan”. Opis Łukasza ma charakter historyczny i antypogański. Wersja MT (Marka i Mateusza) zostaje przekształcona w opis powtórnego nadejścia Syna Człowieczego. Tam gdzie Łukasz zaleca mieszkańcom miasta ucieczkę, Marek i Mateusz opisują konieczność pozostania w miejscu: „ci co są na tarasach, niech z nich nie schodzą”.

Cały ten apokaliptyczny opis wydaje się być jednak wstawką redakcyjną, interpolacją, zniekształceniem treści w oparciu o Łk 17:31-32, co można dostrzec po niespójności przekazu:

  • [1A] Mt 24:15-16 – zalecenie ucieczki: Gdy więc ujrzycie ohydę spustoszenia … wtedy ci, w Judei, niech UCIEKAJĄ w góry.
  • [2] Mt 24:17-18 – zalecenie pozostania w miejscu: „ten na tarasie niech z niego nie schodzi, ten w polu niech nie zawraca wstecz by zabrać szatę”
  • [1B] Mt 24:19-20 – powrót do opisu ucieczki: „Módlcie się zaś, aby UCIECZKA wasza nie przydarzyła się zimą albo w szabat”.

To w końcu słuchający tych słów mają uciekać czy zostać na swoich tarasach i polach?

Na tym jednym przykładzie widać wyraźnie, że opis w wersji Łukasza jest starszy, a tekst Marka i Mateusza przekształcono w opis powtórnego przyjścia Syna Człowieczego, ale na tyle nieudolnie, że w treści pozostawiono dwa nawiązania do ucieczki z oblężonego miasta i ogarniętej wojną Judei. Co to oznacza w kontekście problemu synoptycznego? Łukasz nie mógł korzystać z obecnej wersji Marka lub Łukasza, tylko z wersji wcześniejszych. Takich przykładów jest więcej, gdzie warianty Łukasza wydają się być starsze np. „Szymon Zelota” a nie „Kananejczyk” [Łk 6:15 vs Mk 3:18 / Mt 10:4] czy „Jezus – człowiek sprawiedliwy” a nie „Syn Boży” [Łk 23:47 vs Mk 15:39 / Mt 27:54].

Wszystkich zainteresowanych Synopsą zachęcam oczywiście do wersji elektronicznej na Patronite. Przy okazji, dziękuję za wsparcie kolejnym osobom.