Udostępniona została najnowsza wersja Synopsy, obejmująca pełną korektę graficzną wszystkich tablic wraz z poprawkami redakcyjnymi. Znacznej przebudowie uległo kilka kluczowych perykop, takich jak Uwolnienie Barabasza czy Wieczerza Paschalna. Po raz kolejny naniesiono poprawki do przypisu kluczowego wersetu Mt 28:19. Zmiany objęły wszystkie 55 rozdziałów (441 tablic, 1130 stron), ogółem nastąpiło zwiększenie liczby stron Synopsy z 1056 do 1130 (o 74). W kolejnych miesiącach prace skupią się na wprowadzeniu wraz z analizą synoptyczną. Jak zwykle czekam na Państwa uwagi i propozycje.

W nawiązaniu do wersetu Mt 28:19 i wersji przekazanej przez Euzebiusza w greckim tekście „Demonstratio evangelica” znalazłem kolejny cytat, tyle że rozbity na dwie pozycje:

…powiedział im, najbiedniejszym z biednych: „Idźcie i nauczajcie wszystkich pogan” (πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη) – ale jak? jak to zrobimy? Zapytali. Jak będziemy nauczać Rzymian i Egipcjan?.. Wtedy rozwiał ich wątpliwości dodając jedną frazę, mówiąc, że osiągną swój cel „w imieniu moim” (ὲν τῷ ὀνόματι μου). Nie nakazał im bowiem w sposób prosty i nieokreślony „czynić uczniami wszystkich pogan”, ale z koniecznym warunkiem: „w jego imieniu„.

Ogółem w Demonstratio evangelica znajdziemy co najmniej 8 cytatów wersetu Mt 28:19 w wersji niezawierającej odniesienia do chrztu w imię Trójcy, w tym 5 z frazą „w imieniu moim” oraz 3 bez:

miejscetekst greckitłumaczenie
Dem. Evang. III, 6:132πορευθέντες μαθητεύσατε
πάντα τὰ ἔθνη ὲν τῷ ὀνόματι μου,
διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν·
Wyruszywszy, czyńcie uczniami
wszystkich pogan w imieniu moim,
ucząc ich przestrzegać wszystkiego,
co przykazałem wam.
Dem. Evang. III, 7:136a-cπορευθέντες μαθητεύσατε
πάντα τὰ ἔθνη […] ὲν τῷ ὀνόματι μου
Wyruszywszy, czyńcie uczniami
wszystkich pogan […] w imieniu moim,
Dem. Evang. III, 7:136dπορευθέντες μαθητεύσατε
πάντα τὰ ἔθνη ὲν τῷ ὀνόματι μου
Wyruszywszy, czyńcie uczniami
wszystkich pogan w imieniu moim,
Dem. Evang. III, 7:138… μαθητεύσατε
πάντα τὰ ἔθνη ὲν τῷ ὀνόματι μου
… Czyńcie uczniami
wszystkich pogan w imieniu moim,
Dem. Evang. IX, 11:445aπορευθέντες μαθητεύσατε
πάντα τὰ ἔθνη ὲν τῷ ὀνόματι μου
Wyruszywszy, czyńcie uczniami
wszystkich pogan w imieniu moim,
wersety bez odniesienia do imienia:
Dem. Evang. I, 3:6, 4:9, 6:24πορευθέντες μαθητεύσατε
πάντα τὰ ἔθνη
διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν·
Wyruszywszy, czyńcie uczniami
wszystkich pogan,
ucząc ich przestrzegać wszystkiego,
co przykazałem wam.

Warto dodać, że wszystkie, stosunkowo nieliczne mss, w których występuje werset Mt 28:19, zamiast frazy ὲν τῷ ὀνόματι μου (w imieniu moim), zawierają tekst skażony (interpolację), który brzmi: βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος (chrzcząc ich w imię Ojca i Syna, i świętego ducha).

Źródło: Demonstratio evangelica