Jakub, syn Alfeusza

Jakub, syn Alfeusza

Poprzedni wpis dotyczył rozbieżności dotyczących pierwszych wersetów Marka i wyborów, przed jakimi stoją osoby kompilujące grecki tekst ewangelii. Podobna sytuacja występuje kilka wersetów dalej w opowieści o powołaniu poborcy. Celnicy (dokładniej: rzymscy publikanie)...