synopsa pdf

Tłumaczenia w toku – wybrane fragmenty:

Ewangelia MateuszaWedług Mateusza | Κατὰ Μαθθαῖον (rozdział 1)
29 marca 2020 r.

Ewangelia MarkaWedług Marka | Κατὰ Μᾶρκον (rozdział 1)
29 marca 2020 r.

Ewangelia ŁukaszaWedług Łukasza | Κατὰ Λουκᾶν (rozdziały 1 – 2)
29 marca 2020 r.

Dzieje ApostolskieDzieła | Πράξεις (rozdziały 1 – 6)
29 marca 2020 r.

Analizy synoptyczne:

Struktura synopsyStruktura synoptyczna
29 marca 2020 r.

Struktura EwangeliiStruktura Ewangelii Łukasza
29 marca 2020 r.

Synopsa – wybrane tablice:

synopsa | ucieczka z GalileiTablica nr 008 – Ucieczka z Galilei
29 marca 2020 r.

synopsa | ucieczka z GalileiTablica nr 027 – Świadectwo Jochanana
29 marca 2020 r.

synopsa | ucieczka z GalileiTablica nr 232 – Biada miastom
29 marca 2020 r.