Dobre i złe oko

Dobre i złe oko

„Wszystkie Ewangelie kanoniczne powstały w języku greckim” z takim poglądem spotykamy się powszechnie. Otwieram krytyczny „Nowy Testament” prof. Barta D. Ehrmana z 2013 r. i czytam: „Księgi te… zostały spisane przez nieznanych nam autorów,...