Pierwsza, wrześniowa wersja Synopsa zagościła na serwerach, a w niej m.in. (kolejne) dowody na to, że redaktor Mateusza korzystał z tekstu Łukasza oraz powiązania leksykalne pomiędzy Mateuszową historią narodzin a Mową przeciwko oszczercom (której większość biblistów nawet nie zauważa z uwagi na odmienne zakończenie).

Znacznej zmianie wraz z korektą tłumaczenia i układu treści uległa część tablic:
– 97 / 181 / 231 Wskazania misyjne; w rezultacie nastąpiło skrócenie z 8 do 6 stron (3 kart);
– 189. Uzdrowienia w Genezaret, powiązanie treści z Tab. 124 Napływ tłumu, 39 / 41 / 80 Uzdrowienia w Galilei oraz Dz 5 – identyczne słownictwo w scenach uzdrowień;

Opracowano od nowa perykopy „Zapowiedź prześladowań” w układzie czterokolumnowym (Tab. 99 / 266 / 372), podobnie „O rozwodach” (Tab. 53 / 305 / 324) oraz 373. Upadek Jeruzalem / 316 Na tarasie i w polu, dzięki czemu uzyskano lepszy wgląd we wzajemne powiązania w ramach dubletów Łukasza lub Mateusza.

We wprowadzeniu:
– dodano tabelę analityczną w pkt 9. Prawo i prorocy (Keraja) / Niebo i ziemia przeminą… z analizą dubletu wewnętrznego;
– opracowano dwa rozdziały analityczne dotyczące dubletów T/Q oraz warstwy TQ (cz. I) w ewangelii Mateusza – łącznie 24 strony.

Zmieniono również tłumaczenie fraz imiesłowowych z np. ten, co słucha was… na słuchający was… W kilku porównaniach zmiana to była wręcz konieczna w celu lepszego wskazania dwóch wersji przekładu / redakcji tekstu, np.: Kto ma uszy… (Mk) vs Mający uszy… (Łk / Mt) niech słucha!