Rodowody Jezusa Nazorejczyka

Rodowody Jezusa Nazorejczyka

Rzecznicy integralności słowa bożego za wszelką cenę i wszelkimi sposobami są w stanie dowieść, że wszelkie różnice zawarte w ewangeliach, podobnie jak i inne dywersyfikacje tekstu biblijnego, są sprzeczne tylko na pozór, w zasadzie sprzeczne nie są, że każdą...