Wersja 8.31 Synopsy została udostępniona Patronom. Zmiany graficzne i redakcyjne obejmują blisko 700 stron i ponad 60% treści. Część tablic praktycznie przygotowano od nowa, część zmieniono. Przygotowano trzy nowe zestawienia porównawcze. Poprawiono dziesiątki błędów. Osoby zainteresowane publikacją jak zawsze zapraszam na Patronite. Jeżeli ktoś chce pomóc w korekcie to również zapraszam do kontaktu.

Przy okazji tablicy 252 warto zwrócić uwagę na końcowe wersety Łk 11:40-41 = Mt 23:26, stanowiące jeden z pośrednich dowodów na korzystanie przez greckich autorów z semickich (aramejskich) źródeł.

Mateusz pisze o „oczyszczaniu” (aram. dakkau) wnętrza kielicha, Łukasz o „dawaniu na jałmużnę” (aram. zakkau) tego co wewnątrz kielicha. Zarówno w alfabecie hebrajskim jak i aramejskim litery dalet i zajin są niemal identyczne (pionowa kresa z krótkim daszkiem). Taka celowa gra słów lub taki błąd w odczycie możliwy jest wyłącznie na gruncie języków semickich i korzystania z semickich źródeł pisanych.

Możliwe, że autorem błędu jest Łukasz. Możliwe też, że w obiegu funkcjonowało kilka wersji translacyjnych (proto?) Mateusza. W każdym razie ten jeden mały fragment ewangelii wywraca do góry nogami dogmat o greckich autorach.

I jeszcze jedno, takich fragmentów i wersetów jest więcej. Dzięki analizie synoptycznej możemy wyodrębnić perykopy wyglądające jak dwie wersje translacyjne tekstu źródłowego oraz perykopy wtórne, w której treść stanowi kopię 1:1.