W wersecie 24:12 Ewangelii Łukasza Piotr biegnie do grobowca, gdzie „widzi same płótna”, a później „wraca do siebie”. Werset ten, występujący tylko u Łukasza (nie ma go Marek ani Mateusz) zawiera identyczne słownictwo co Ewangelia Jana 20:5.10:

καὶ παρακύψας βλέπει τὰ ὀθόνια = καὶ παρακύψας βλέπει τὰ ὀθόνια
ἀπῆλθον πρὸς αὑτοὺς = ἀπῆλθεν πρὸς ἑαυτὸν.

Co ciekawe, werset ten NIE WYSTĘPUJE w zachodnich świadkach tekstu: D, it (a, b, c, d, e, ff2, l, r1), syr, nie ma go też Diatessaron i wersja Marcjona. Wydaje się więc być późniejszym dodatkiem kopisty na podstawie Ewangelii Jana.

Werset ten Łk 24:12 znajdziemy za to w tak dobrych źródłach jak p75 ‭א A B oraz kodeksach E F G H K L W X Δ Θ Π Ψ i in. Mówiąc w skrócie werset ten występuje w całej rodzinie aleksandryjskiej, bizantyjskiej, cezarejskiej, w papirusie p75, Wulgacie, cytuje go Euzebiusz.

I teraz pojawia się problem: jeśli wersja zachodnia zachowała wcześniejszą wersję tekstu to ile jeszcze innych takich wariantów zachodnich może stanowi wersję pierwotną, podczas gdy my posługujemy się cały czas „błędnymi” wariantami z innych rodzin?

Jeśli „tak dobre” kodeksy ‭jak א A B i papirus p75 w tym jednym miejscu się mylą to w ilu jeszcze innych wersetach również się mylą? I czy oznacza to, że „najlepsze” źródła tekstu ewangelii nie mają takiej wartości jakbyśmy sądzili? Jak bardzo tekst z II wieku różnił się od tego z III i IV wieku? Ile wariantów tekstu całkowicie zaginęło w odmętach historii? Który wariant tekstu przyjąć, a który odrzucić? Podsumowując: wiemy, że tak naprawdę nic nie wiemy…

Werset Łk 24:12 to tylko jeden z dziesiątek (jeśli nie setek, biorąc pod uwagę Dzieje) przykładów, gdzie tekst zachodni jest całkowicie inny od pozostałych rodzin tekstu.