Ukazała się właśnie lutowa edycja Synopsy. Najważniejsze zmiany:

1. Zakończono korektę tekstu głównego Synopsy wraz ze zwiększeniem czcionki do 8.5 pkt całości tekstu – ogółem 1268 stron.

2. Wprowadzono kilkaset kolejnych większych lub mniejszych poprawek w tekście głównym.

3. Dodano pierwszy rozdział [L-s2] w stylistyce Łukasza – 7 stron na temat m.in. hebrajskich konstrukcji wayehî + wəhinnêh stanowiących semickie tło dla tekstu greckiego. Wprowadzenie liczy obecnie 223 strony, całość: 1491 stron.

Jeżeli ktoś jest zainteresowany nabyciem wersji pdf, zapraszam jak zawsze do kontaktu poprzez messengera / pm.