Kwietniowa edycja Synopsy to kolejna porcja ponad kilkudziesięciu poprawek i korekt w tekście głównym. Nie obyło się też bez kilku większych zmian.

1. Dokonano korekt w tłumaczeniu i analizy wszystkich wyrażeń dotyczących zdumienia i zadziwienia; odrębne zwroty w języku greckim są teraz różne w j. polskim co nie jest tak oczywiste w innych przekładach gdzie np. trzy różne terminy tłumaczy się jako „zdumienie”.

2. Wprowadzono werset Łk 24:12 (wizyta Piotra u grobu) do tekstu głównego Synopsy, w wersecie tym możemy znaleźć takie znaczniki stylistyczne L jak ἀναστὰς, παρακύψας, θαυμάζων, τὸ γεγονός / powstawszy, nachyliwszy się, dziwiąc się, co się stało.

3. Skorygowano tłumaczenie wersetu Mt 9:36 na „…strudzeni i porzuceni”.

4. Dodano kolejne podrozdziały dotyczących stylistyki Łukasza, w tym związane z „napełnieniem mocą” oraz analizą wyrażeń związanych z „trwogą i zadziwieniem”.

Wszystkie pliki zaktualizowano na dysku Google.