Komentarze niektórych tłumaczy w sprawie znaczenia terminu σταυρος

 

Niezmiernie ważną rzeczą jest zwrócenie uwagi na głos krytyki tekstu w sprawie powyższych kontrowersyjnych słów z Mt 28:19. Jak wyjaśnia krytyk tekstu David A. Black:

(…) istnieją liczne błędy w dostępnych kopiach Nowego Testamentu. Te błędy należy zidentyfikować i wydedukować poprawne brzmienie, zanim do głosu dojdzie egzegeza. Dlatego nowotestamentowa krytyka tekstu jest podstawą wszystkich innych biblijnych i teologicznych studiów. Interpretacja, nauczanie i głoszenie nie może wchodzić w grę dopóki tekstualna krytyka nie wykona swego zadania.

Rzeczywiście, poprawna interpretacja słów „w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (BT) najpierw zależy od tego, czy istotnie figurowały one w oryginale Ewangelii Mateusza. Tymczasem wielu biblistów nie wykazuje głębszego zainteresowania tematyką autentyczności słów „w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”, gdyż sądzą, że mają one solidny i niepodważalny fundament tekstualny. Dla przykładu takie przekonanie wyraził bp Frederick H. Chase (1905), Alfred Plummer (1909), ks. Bernard H. Cuneo (1923), Samuel M. Zwemer (2015):

Pobierz pełny tekst artykułu w PDF