Czy w Mateusza 25:46 słowo kolasis odnosi się do wiecznego „odcięcia” czy wiecznej „kary”?

Czy w Mateusza 25:46 słowo kolasis odnosi się do wiecznego „odcięcia” czy wiecznej „kary”?

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 11-05-2019 pobierz wersję w PDF z 1-12-2019 Wyrażenie „wieczna kara” (eternal/everlasting punishment) występuje np. w KJV, NAB, NIV, NJB, NLT, NRSV, TEV, Luter (ewige Pein), natomiast w pewnych przekładach czytamy: MATEUSZA 25:46 — 30 PRZEKŁADÓW...