Pobierz pełny artykuł w wersji PDF z dnia 28-05-2023

OSTATNIA AKTUALIZACJA:  28-05-2023

WPROWADZENIE

Poniższe opracowanie pierwotnie ukazało się blisko 6 lat temu (7-05-2017). Po zapoznaniu się z krytyką ze strony internautów zmodyfikowałem to opracowanie, aby bardziej nawiązywało do tych danych, na które powołują się zwolennicy krzyża w obronie swego stanowiska i pokazywało słabość ich argumentów. W efekcie zostało poszerzone o WIELE NOWYCH WYPOWIEDZI, NOWYCH TREŚCI, a także poprawione w szczegółach. Ostatnio, w kwietniu 2023 roku, dodałem jeden nowy bardzo ważny śródtytuł „ASPEKT LINGWISTYCZNY” (s. 2-5). Dodałem też trochę linków.

Pragnę podkreślić, że informacje na tej stronie są na bieżąco aktualizowane, głównie dane dotyczące bezkrzyżowych przekładów NT, gdyż często znajduję kolejne przekłady NT, w których w różnym zakresie nie pojawia się słowo „krzyż” (w okresie od 7-05-2017 do dziś znalazłem ok. 200 kolejnych przekładów). Ta okoliczność pokazuje, że panujący w translatologii biblijnej paradygmat krzyża jest kwestionowany przez część TŁUMACZY BIBLII, z czego obecnie mało kto zdaje sobie sprawę.

SUPLEMENTY

„Archeologia a semantyka słowa σταυρός” (1-07-2022) [18 stron]

(artykuł ten będzie stale poprawiany i udoskonalany)

Pobierz artykuł w wersji PDF z dnia 26-05-2023

NOWOŚCI:

„Wzmianki z II i III wieku na temat stauros” (1-05-2023) [19 stron]

Pobierz dokument w wersji PDF (7-05-2023)

Tabela „Tłumaczenie stauros w języku koptyjskim, gockim i syryjskim” (16-04-2023)

Pobierz dokument w wersji PDF (17-04-2023)

„Krzyż się źle kojarzył” (11-04-2023)

– wywiad z prof. Elżbietą Jastrzębowską z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego rozmawia Piotr Zychowicz (Rzeczpospolita, 12 grudnia 2009)

Pobierz wywiad w wersji PDF

Artykuł „Galga” (31-10-2022)

Pobierz artykuł w wersji PDF z dnia 13-04-2023

Artykuł „Konstantyn a krzyż” (28-01-2023)

Pobierz artykuł w wersji PDF z dnia 28-01-2023