Pobierz pełny artykuł w wersji PDF z dnia 20-07-2024

OSTATNIA AKTUALIZACJA:  20 lipca 2024

WPROWADZENIE

Poniższe opracowanie pierwotnie ukazało się 7 maja 2017 roku (7 lat temu). Po zapoznaniu się z krytyką (którą wyraziło zaledwie kilku internautów) postanowiłem je zmodyfikować tak, aby bardziej nawiązywało do tych danych, na które powołują się zwolennicy tradycyjnego stanowiska w sprawie krzyża i pokazywało słabość i deficytowość ich argumentów.

Co na przykład zmieniło się w moim opracowaniu?

  • W kwietniu 2023 roku dodałem nowy, bardzo ważny śródtytuł „ASPEKT LINGWISTYCZNY” (s. 2-5), który zawiera lingwistyczne dowody, że w I wieku n.e. (w okresie powstawania Nowego Testamentu) słowa stauros, anastauroō i crux nie miały technicznego, precyzyjnego znaczenia „krzyż”!
  • Dodałem WIELE NOWYCH WYPOWIEDZI, NOWE TREŚCI, a pewne informacje zostały poprawione w szczegółach.
  • Do niektórych pozycji dodałem linki, a część linków zmieniłem (uaktualniłem).

W artykule omawiam:

a) ASPEKT LINGWISTYCZNY

b) ASPEKT HISTORYCZNY

c) ASPEKT ARCHEOLOGICZNY

d) ASPEKT ETYMOLOGICZNY

e) ASPEKT TRANSLACYJNY

f) BEZKRZYŻOWE PRZEKŁADY NOWEGO TESTAMENTU

Pragnę podkreślić, że informacje na tej stronie są wciąż na bieżąco aktualizowane, głównie dane dotyczące bezkrzyżowych przekładów NT, gdyż często znajduję kolejne przekłady NT, w których w różnym zakresie nie pojawia się słowo „krzyż” (w okresie od 7-05-2017 do dziś znalazłem ok. 200 kolejnych przekładów). Ta okoliczność pokazuje, że panujący w translatologii biblijnej paradygmat krzyża jest kwestionowany przez część TŁUMACZY BIBLII, z czego obecnie mało kto zdaje sobie sprawę.

SUPLEMENTY

„Archeologia a semantyka słowa σταυρός” (1-07-2022) [18 stron]

(artykuł ten będzie stale poprawiany i udoskonalany)

Pobierz artykuł w wersji PDF (14-06-2024)

NOWOŚCI:

Tabela „Naukowe kwalifikacje tłumaczy bezkrzyżowych przekładów Nowego Testamentu (22-12-2023) [7 stron]

Pobierz dokument w wersji PDF (1-01-2024)

Artykuł „Czy graffiti z Aleksamenosem stanowi dowód ukrzyżowania Jezusa?” (26-11-2023) [10 stron]

Pobierz dokument w wersji PDF (25-06-2024)

Artykuł „Wzmianki z II i III wieku na temat stauros” (1-05-2023) [21 stron]

Pobierz dokument w wersji PDF (26-05-2024)

Tabela „Tłumaczenie stauros w języku koptyjskim, gockim i syryjskim” (16-04-2023)

Pobierz dokument w wersji PDF (6-05-2024)

„Krzyż się źle kojarzył” (11-04-2023)

– wywiad z prof. Elżbietą Jastrzębowską z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego rozmawia Piotr Zychowicz (Rzeczpospolita, 12 grudnia 2009)

Pobierz wywiad w wersji PDF

Artykuł „Galga” (31-10-2022)

Pobierz artykuł w wersji PDF (13-04-2023)

Artykuł „Konstantyn a krzyż” (28-01-2023)

Pobierz artykuł w wersji PDF (24-06-2024)