Pobierz pełny artykuł w wersji PDF z dnia 26-09-2023

OSTATNIA AKTUALIZACJA:  26-09-2023

WPROWADZENIE

Poniższe opracowanie pierwotnie ukazało się 6 lat temu (7-05-2017). Po zapoznaniu się z krytyką ze strony nielicznych internautów zmodyfikowałem je tak, aby bardziej nawiązywało do tych danych, na które powołują się zwolennicy krzyża w obronie swego stanowiska i pokazywało słabość ich argumentów. W efekcie zostało ono poszerzone o WIELE NOWYCH WYPOWIEDZI, NOWYCH TREŚCI, a także poprawione w szczegółach. Niedawno temu, w kwietniu 2023 roku, dodałem nowy, bardzo ważny śródtytuł „ASPEKT LINGWISTYCZNY” (s. 2-5). Zawiera on lingwistyczne dowody, że w I wieku n.e. słowa stauros, anastauroō i crux nie miały znaczenia „krzyż”! Dodałem też trochę linków.

Pragnę podkreślić, że informacje na tej stronie są wciąż na bieżąco aktualizowane, głównie dane dotyczące bezkrzyżowych przekładów NT, gdyż często znajduję kolejne przekłady NT, w których w różnym zakresie nie pojawia się słowo „krzyż” (w okresie od 7-05-2017 do dziś znalazłem ok. 200 kolejnych przekładów). Ta okoliczność pokazuje, że panujący w translatologii biblijnej paradygmat krzyża jest kwestionowany przez część TŁUMACZY BIBLII, z czego obecnie mało kto zdaje sobie sprawę.

SUPLEMENTY

„Archeologia a semantyka słowa σταυρός” (1-07-2022) [18 stron]

(artykuł ten będzie stale poprawiany i udoskonalany)

Pobierz artykuł w wersji PDF z dnia 19-08-2023

NOWOŚCI:

„Wzmianki z II i III wieku na temat stauros” (1-05-2023) [19 stron]

Pobierz dokument w wersji PDF (7-05-2023)

Tabela „Tłumaczenie stauros w języku koptyjskim, gockim i syryjskim” (16-04-2023)

Pobierz dokument w wersji PDF (17-04-2023)

„Krzyż się źle kojarzył” (11-04-2023)

– wywiad z prof. Elżbietą Jastrzębowską z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego rozmawia Piotr Zychowicz (Rzeczpospolita, 12 grudnia 2009)

Pobierz wywiad w wersji PDF

Artykuł „Galga” (31-10-2022)

Pobierz artykuł w wersji PDF z dnia 13-04-2023

Artykuł „Konstantyn a krzyż” (28-01-2023)

Pobierz artykuł w wersji PDF z dnia 28-01-2023