Pobierz pełny artykuł w wersji PDF z dnia 28-01-2023

WPROWADZENIE:

OSTATNIA AKTUALIZACJA:  28-01-2023

Poniższe opracowanie pierwotnie ukazało się ponad 5 lat temu (7-05-2017). Po zapoznaniu się z krytyką ze strony internautów zmodyfikowałem to opracowanie, aby bardziej nawiązywało do tych danych, na które powołują się zwolennicy krzyża w obronie swego stanowiska. W efekcie zostało poszerzone o WIELE NOWYCH WYPOWIEDZI, NOWYCH TREŚCI, a także poprawione w szczegółach. Dodałem też trochę linków. Pragnę podkreślić, że informacje na tej stronie są na bieżąco aktualizowane, głównie dane dotyczące bezkrzyżowych przekładów NT, gdyż często znajduję kolejne przekłady NT, w których w różnym zakresie nie pojawia się słowo „krzyż” (w okresie od 7-05-2017 do dziś znalazłem ok. 190 kolejnych przekładów). Ta okoliczność pokazuje, że panujący w translatologii biblijnej paradygmat krzyża jest kwestionowany przez część TŁUMACZY BIBLII, z czego obecnie mało kto zdaje sobie sprawę.

SUPLEMENTY

„Archeologia a semantyka słowa σταυρός” (1-07-2022)

(artykuł ten będzie stale poprawiany i udoskonalany)

Pobierz pełny artykuł w wersji PDF z dnia 15-01-2023

NOWOŚĆ:

Artykuł „Galga” (31-10-2022)

Pobierz pełny artykuł w wersji PDF z dnia 20-01-2023

Artykuł „Konstantyn a krzyż” (28-01-2023)

Pobierz pełny artykuł w wersji PDF z dnia 28-01-2023